Ny skolorganisation

Aktuellt just nu, i och med den nya skolorganisationen

Vindängens skola

Kinnarps förskola

Åsarpsskolan F-6 och Åsarps förskola

Efter påskhelgen 2018 drog vi igång med en ny-, om- och tillbyggnad av Åsarps förskola och skola.

Läs mer i byggnytt nedan.

Skiss

Gustaf Dalénskolan F-6 och 7-9

2014 påbörjades projekteringen av den nya F-9 skolan i Stenstorp. Projektets utgångspunkt var en om- och tillbyggnad av Gustaf Dalénskolan och vid höstlovet 2017 står bygget klar för inflyttning.

Gustaf Dalénskolan gestaltning

Gustaf Dalénskolan gestaltning

Gustaf Dalénskolan norr

Gustaf Dalénskolan norr

Förskolan Junibacken

Förskolan Junibacken på Tåstorp vid Fåraberget är nu inne i sin slutfas av om- och tillbyggnad och blir klar vid höstlovet 2017.

Då står en förskola på 1200 kvm färdig med en helt ny utegård , där vi kommer att kunna erbjuda en förskola med sex avdelningar, ett eget tillagningskök och olika inomhustorg för barnen att mötas på.

Under byggperioden är förskolans verksamhet flyttad till moduler vid Dotorpsplan.

Gestaltning av Junibackens förskola

Junibackens förskola

Gestaltning av Junibackens förskola

Junibackens förskola - baksidan

Förskolan Urd

Sommaren 2016 förstördes den gamla förskolan i en häftig brand. Byggnaden var Falköpings första förskola med historia tillbaka till 1940-talet.

En ny förskola skall nu byggas på tomten i korsningen Parkgatan-Odengatan med fyra avdelningar och ett tillagningskök, där delar av byggnaden kommer att uppföras i två plan. Byggstart sker hösten 2017 och färdigställande beräknas ske slutet av 2018.

Urd vy från väst

Urd vy från väst