Publicerad: 2019-05-10

Nu tar skolor och förskolor nästa kliv i digitaliseringen

Väderstation

Väderstation

Falköpings kommun är en av RISE (Research institute of Sweden) skolpartners i projektet IoT hubb skola.

Vårt samarbete med RISE och vårt deltagande i IoT-hubb skola ger oss möjligheten att bättre förbereda både barn/elever och pedagoger inför nästa steg inom digitalisering, säger Björn Broberg, utvecklingsstrateg.

Internet of things (IoT)

Internet of Things (IoT) kan i skolan användas för att samla data på en mängd olika sätt.
Data om till exempel temperatur, koldioxidnivå, vibrationer, ljud och luftfuktighet i undervisnings-lokaler har till exempel kopplingar till elevers prestationer.

Ansiktsgeometri kan användas för automatisera närvarokontroll och man kan också samla data om lärares och elevers rörelsemönster i klassrummet för att se hur det relaterar till lärande och undervisning.

Treårigt projekt

IoT hubb skola är ett treårigt projekt med en total budget på 25 miljoner som finansieras av Vinnova och deltagande partners.

Om du vill läsa mer om projekten som helhet kan du surfa till iothub.se/länk till annan webbplats. Du kan också följa projektet via sociala media #iothubskola.

Vindängens skola först ut

Vindängens skolan

Vindängens skola

I Falköping är det Vindängens skola som är först ut att få testa denna typ av teknik i lärandesammanhang. Skolan har sedan ett par veckor en väderstation som mäter temperatur, lufttryck och partiklar. Väderstationen används sedan av en klass i årskurs 5 i deras lärande kring luft och klimat.

Under de kommande åren kommer flera förskolor och skolor i Falköping att vara med och testa nya typer teknik inom IoT-hubb skola.

Väderstation

Uppsatt väderstation

Se filmen om IoT hubb i skola

Samarbete

RISE - Research institute of Sweden och Falköpings kommun


Barn och utbildningsförvaltningen har tecknat ett sammarbetsavtal med RISE (Research institute of Sweden) som är en del av statens forskningsinstitut. RISE bedriver innovationsforskning inom digitalisering i skolan och i det arbetet använder de Falköpings kommun som testbädd. Falköping får i gengäld själva och tillsammans med andra partners önska vilka områden som ska beforskas.

Innovationsforskning kan till exempel vara att något testas i skolan för att sedan följas upp.