Publicerad: 2019-03-01

Mänskliga rättigheter i fokus på Ållebergsgymnasiet

Personal på Ållebergsgymnasiet (sju personer) sitter framför Kuben (en stor grå container).

Ållebergsgymnasiet har invigt Kuben! Nu ska styrgruppen involvera alla elever att fylla den med innehåll. Fr.v. Josef Cederlund, Torbjörn Karlsson, Fredrik Dahlström, Sara Brengesjö, Gabriella Liljegren, Jenny Berggren och Joakim Petersson.

Den här veckan har eleverna på Ållebergsgymnasiet haft demokrati som tema. I dag invigdes Kuben, en 27 kubikmeter stor grå kub från Raoul Wallenberg Academy, vid en ceremoni med sång och tal. Kuben ska lära eleverna mer om mänskliga rättigheter och skyldigheter.

Kuben är en av totalt 30 kuber som ingår i Raoul Wallenberg Academys skolprogram Kuben–Varje människa kan göra skillnad. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Kuberna symboliserar dessa artiklar och de finns placerade på skolgårdar i Sverige och utomlands.

Rätten till ett tryggt liv

Falköping har blivit utsedd till Årets medmänskliga kommun. Ållebergsgymnasiet tackade utan tvekan ja när de fick frågan om att ta ansvar för kuben som representerar artikel 3 – Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

– Rätten till ett tryggt liv passar utmärkt in i skolans ordinarie värdegrundsarbete och våra höga mätetal på trygghet och trivsel. Vi är stolta och glada över att få representera Falköping med Ållebergsgymnasiet i Kubprojektet, säger Torbjörn Karlsson, gymnasiechef .

Kreativ tolkning

Tillsammans med kuben följer ett pedagogiskt material som ska inspirera eleverna att på ett kreativt sätt tolka den artikel/mänskliga rättighet de fått ansvar för, och därefter inreda kuben med sina alster.

– Det ska bli fantastiskt kul och vi är oerhört tacksamma att få vara delaktiga i ett projekt som detta, säger Gabriella Liljegren, en av lärarna i styrgruppen..

Om Kubprogrammet

Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad består av 30 stora gråa kuber i stål. Varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna.

● Tillsammans med kuberna följer ett pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för, och därefter inreda kuben med sina alster.

● Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet.

● Kuberna står under våren på respektive skola. I samband med Raoul Wallenbergs dag förflyttas alla kuber till Kungsträdgården i Stockholm och ställs ut för allmänheten 29 till 31 augusti.

● En kub är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

Om Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy är en religiöst och politiskt oberoende insamlingsstiftelse. Vi agerar i Raoul Wallenbergs anda och stödjer unga att hitta modet att göra skillnad genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration. Raoul Wallenberg Academy arbetar sedan 2001 med att stödja morgondagens ledare att hitta modet att göra skillnad.