Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2018-10-11

Höstupptakt för förskolans personal

Föreläsare

All personal inom förskolan samlades på Ållebergsgymnasiet för att starta arbetet med fördjupade kunskaper runt flerspråkighet och alla barns rätt till ett språk.

Verksamhetschef Ann Johansson och skolchef Karina Bronell hälsade alla välkomna!

Susanna Anderstaf introducerade utbildningen "Mångfald och interkulturalitet" som nu startar med
40 deltagare från förskolorna i Falköping. Utbildningen som leds av Susanna avslutas i maj 2019.

Förskollärarna Annhild Edlund och Lena Werelius föreläste under kvällen om sitt arbete på den mångkulturella förskolan Talgoxen i Jönköping

Annhild och Lena berättade engagerande om sin verksamhet med mottot: Inget utan glädje!
De beskrev vad som präglar verksamheten:

 • Glädje
  Verksamheten ska innehålla glädje och ett positivt förhållningssätt.
 • Meningsfullhet
  Verksamheten ska genomsyras av betydelse och sammanhang.
 • Kreativitet
  Tillsammans med barnen vill vi skapa en atmosfär som inbjuder till fantasi och skapande.
 • Solidaritet
  Vi vill känna samhörighet och ge stöd till varandra.
 • Demokrati
  Alla har rätt att vara delaktiga och säga sin mening.