Fristående skola

Det finns två fristående grundskolor i Falköping, Thorén Framtid och Vårkullen.

Thoren Framtid

Tho­ren Fram­tid i Falköping erbju­der fri­tids­verk­sam­het och grund­skola från för­sko­le­klass till
klass nio.

Tho­ren Fram­tid är den grund­skola som för­be­re­der ele­verna för framtiden. Vi arbe­tar meto­diskt och låter fram­tids­för­må­gor och ent­re­pre­nör­skap löpa som en röd tråd genom hela sko­lan.
Välkommen!

Thoren Framtid är en F-9 skola och har även ett fritidshem.

Webb:
http://thorenframtid.se/har-finns-vi/falkoping/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt fristående grundskolan Thorén Framtid


Rektor
Patrik Ask
0764-95 81 44

Administratör
Tina Lee Karlsson
0736-00 79 00

Dotorpsgatan 11
521 42 Falköping

http://thorenframtid.se/har-finns-vi/falkoping/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta Thorén Framtid

_______________________________________________________________________________

Vårkullens skola

Vårkullens skola är en fristående resursskola i Falköping. Skolan riktar sig till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och/eller psykosociala svårigheter. Skolan tar emot tjejer och killar i åldrarna 9–17 år. Elevbasen i skolan är de elever som bor på Vårkullens skolveckohem. Vårkullens skola tar även emot dagelever som bor i närområdet.

Skolan erbjuder en individuellt anpassad studiegång utifrån den enskilda elevens behov av stöd, anpassningar och extraordinära specialpedagogiska lösningar.

Läs mer om Vårkullens verksamhet: https://varkullen.se/länk till annan webbplats

Kontakt

Vårkullen AB

Besöksadress:
Tåstorp, Sikagården 1, Falköping

Postadress:
Vasagatan 9B
521 43 Falköping

Nicklas Svensk, rektor
073-522 74 30

0515–190 80
info@varkullen.se
https://varkullen.se/länk till annan webbplats

Karta Vårkullen AB