Fritidshem

För barn 6-13 år

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Du ansöker till skolans fritidshem via vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

  • Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.   
  • Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.
Våra fritidshem

Fritidshem

Rektor

Broddetorpsskolan

Claes Ekstrand

Centralskolan

Carola Granath

Dotorpsskolan

Lena Magnusson

Floby skola

Per Linderoth

Gudhem

Carina Milton Persson

Gustaf Dalén

Lotta Mantler

Kinnarpsskolan

Inga-Maj Larsson

Odensberg

Per Linderoth

Mössebergsskolan

Anna-Carin Setterberg

Regnbågen inr träningsskola

Monica Carlgren

Vartoftaskolan

Annicka Ekeroos

Vindängen

Monica Carlgren

Yllestad

Ami Millqvist

Åsarpsskolan

Inga-Maj Larsson

Åsle fritidshem

Birgit Lagergren

Åttagårdsskolan

Birgit Lagergren

Avgifter och regler fritidshem

Fritidshemmet

Fritidshem vänder sig till elever mellan sex och 13 år och ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen och under lov.

Om fritidshemmet

Fritidshemmet samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt.

Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och erbjuda eleverna en bra miljö.

Skollagen kapitel 1 – 6 samt 14, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Läroplan för fritidshemmetlänk till annan webbplats

Kommunala och fristående fritidshem

Det finns både kommunala och fristående fritidshem. Fristående fritidshem kan till exempel drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av kooperativ.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns fritidshem och för att barn får plats. Kommunerna godkänner fristående fritidshem, som huvudsakligen har samma regler som de kommunala. Det är kommunen som har tillsynsansvar över de fristående fritidshemmen i kommunen.

Pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet

Barn kan även ha fritidsverksamhet inom det som kallas pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas om hand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

För barn i åldern 10 till 13 år kan kommunen även bedriva öppen fritidsverksamhet.

Plats i fritidshem

Från och med sex års ålder ska barn få plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier - eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Barn ska också få plats i andra fall om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem. Ditt barn ska få en plats så fort det konstaterats att det finns ett behov.

Din kommun ska erbjuda fritidshem för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, om inte en fristående skola gör det.

Staten ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i specialskola och sameskola.

Hur du ansöker om plats i kommunalt fritidshem beror på vilken kommun du bor i, kontakta din kommun.

Maxtaxa

Det är kommunen som bestämmer hur mycket en plats i fritidshemmet ska kosta. I dag använder alla kommuner det frivilliga systemet med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer.

Fritidshemmen är öppna hela året

Fritidshem gör det möjligt för dig att förena föräldraskap med arbete eller studier. De dagliga öppettiderna ska i möjligaste mån anpassas efter föräldrars och elevers behov. Du kan inte garanteras plats på fritidshem för kvällar, nätter, veckoslut eller större helger.