Förskola

För ditt barn 1-5 år

I Falköping har vi en ständig strävan efter hög kvalitet i vår förskola och vår skolbarnomsorg. Här betonar vi kunskap, trygghet, omsorg och arbetsro samt valfrihet. Alla barn och elever har rätt att få det stöd de behöver.

I Falköping finns 30 förskolor. 16 av dem är i tätorten och 14 finns på landsbygden. Av dessa är 10 fristående förskolor och de är fördelade på 7 i tätorten och 3 på landsbygden. Fristående Lantis i Dala erbjuder pedagogisk omsorg.

Förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet och den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att utvecklas och lära genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Förskolan är en egen skolform och verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Undervisningen sker under ledning av förskollärare, men det kan också finnas annan personal för att främja barnens utveckling och lärande.

Personalen planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen får skapa, lära och utforska. Det gör man till exempel genom att leka, samarbeta, måla, snickra och sjunga. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan

Förskolornas egna webbsidor

Förskolor tätort

Regi

 

Boken förskolalänk till annan webbplats

Fristående förskola

Egen kö

Fenix förskolalänk till annan webbplats

Kommunal förskola


Fölungen förskolalänk till annan webbplats

Fristående förskola

Egen kö

Hästbackens förskola länk till annan webbplats

Kommunal förskola

 

Glädjens förskola, Falköping

Fristående förskola

Egen kö

Junibacken förskola länk till annan webbplats

Kommunal förskola

 

Lilla Gunghästenlänk till annan webbplats

Kommunal förskola

 (fd Skytten)

Molekylen förskolalänk till annan webbplats

Fristående förskola

Egen kö

Mössebergs förskolalänk till annan webbplats

Kommunal förskola

 

Paletten förskolalänk till annan webbplats

Kommunal förskola

 

Sörgården länk till annan webbplats

Kommunal förskola

 

Trollets förskolalänk till annan webbplats

Kommunal förskola

 

Urd förskola

Kommunal förskola


Utsikten förskolalänk till annan webbplats

Fristående förskola

Egen kö

Vindängens förskolalänk till annan webbplats

Kommunal förskola

 

Växthuset förskolalänk till annan webbplats       

Fristående förskola

Egen kö

Äventyrets förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fristående förskola        

Egen kö
Förskolor landsbygd

Regi       

               

Broddetorps förskola länk till annan webbplats

Kommunal förskola

 

Floby förskolalänk till annan webbplats

Kommunal förskola

 

Gottepåsen förskola & länk till annan webbplatsfritidshem

Fristående förskola

Egen kö  

Glädjens förskola & flänk till annan webbplatsritidshem

Fristående förskola

Egen kö   

Gudhems förskola länk till annan webbplats

Kommunal förskola

 

Kinnarps förskola länk till annan webbplats

Kommunal förskola

 

Klinten förskola, Vilske-Klevalänk till annan webbplats

Fristående förskola

Egen kö

Lantis förskola, Dalalänk till annan webbplats

Fristående pedagogisk omsorg

Egen kö  

Odensbergs förskola

Kommunal förskola


Stenstorps förskola

Kommunal förskola


Vartofta förskolalänk till annan webbplats

Kommunal förskola

 

Yllestad förskola länk till annan webbplats

Kommunal förskola

 

Åsarps förskola länk till annan webbplats

Kommunal förskola

 

Åsle förskola länk till annan webbplats

Kommunal förskola

 

 

E-tjänst - förskola och fritidshem

Du kan själv placera barnet i kö för omsorg i förskola/fritidshem och se vad det kostar. Här finns en presentation av kommunens alla förskolor och fritidshem, även de som drivs i enskild regi.
www.falkoping.se/e-tjänstlänk till annan webbplats

Karta förskolor

Vilka går i förskola?

Förskolan är frivillig. Kommunerna ska erbjuda förskola till barn från 1 års ålder:

  • När föräldrarna arbetar eller studerar.
  • När föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga.

Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas plats under minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Vissa kommuner erbjuder längre vistelsetid.

Dessutom ska kommunerna erbjuda förskola till:

  • Alla barn det år barnet fyller 3 år (allmän förskola, 3 timmar per dag).
  • Barn i behov av särskilt stöd.

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan drivas som till exempel föräldrakooperativ eller per­sonal­kooperativ, av en stiftelse eller ett aktiebolag.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och att barn erbjuds plats. Fristående förskolor är ett alternativ till den kommunala verk­samheten.

Det är kommunerna som godkänner fristående förskolor och ansvarar också för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor.

Det styr förskolan

Förskolan styrs av skollag och läroplan.

Skollagen säger att:

  • Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och att barnen i övrigt erbjuds en god miljö.
  • Det ska finnas förskollärare och det får också finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas.
  • Lokalerna och utrustning ska finnas för att syftet med förskolan ska kunna uppfyllas.

Avgifter

Den allmänna förskolan tre timmar om dagen är gratis från höstterminen det år barnet fyller tre år. Det är kommunen eller den som anordnar verksamheten som bestämmer hur mycket en plats i förskola ska kosta. I skollagen står att avgiften ska vara skälig, alltså rimligt hög.

I dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer.