Vindängens fritidshem

Fritidshemmet består av avdelningarna Röda, Gula, Storfritids och en mindre fritidsavdelning för barn med funktionshindret autism.

Vi arbetar för att eleverna ska ha en meningsfull fritid. Ambitionen är att utifrån olika förutsättningar, erbjuda en verksamhet som ger barnen trygghet och omsorg samtidigt som den är rolig, intresseväckande och lärorik. Vi samtalar om livsstil och värdegrundsfrågor i elevernas vardag där vi stärker den enskilda eleven och lyfter fram det positiva i alla människors olikheter/lika värde.

Dagsrutiner

6.00  Vi öppnar i Gula fritids lokaler. 
 
6.30   Alla barn från år 2 och uppåt går över till Storfritids (Blå avdelning).
 
7.15-7.35 Frukost serveras i matsalen för år F och 1.
7.35-7.55 Frukost serveras i matsalen för år 2 och uppåt.
Alla barn på fritids från år F och 1 äter om inte vårdnadshavare sagt till om annat.

8.00   Skolan börjar.
 
Efter skolans slut tar fritids över, se resp. klasschema.
Vi har samling och utelek varje dag. Barnen får en frukt efter skolan.
          
13.50  Röda äter mellanmål i matsalen.
14.15  Gula äter mellanmål i matsalen.
14.35  Gröna och blåa äter mellanmål i matsalen. 
 
16.40 Alla fritidsgrupper slås ihop i Gulas fritidslokaler. 
 
18.30    Vi stänger för dagen.

​Personal

Röda fritids (åk FB-1B):
Linda Odén, Camilla Leijon, Marianne Oskarsson

Gula fritids (åk FA-1A):
Heléne Andersson Ahlrik, Cecilia Gustafsson, Gabriel Berger

Storfritids Gröna (åk 2):
Mariama Jatta, Jenny Lundblad, Ingela Carlsson, Lena Gidlund Eckerlid

Storfritids Blåa (åk 3-5):
Sara Dahlgren, Jimmy Hoffrén, Madeleine Dahlberg, Johanna Berglund