Regnbågen, grundsärskola med inriktning ämnesområden

Träningsskolan Regnbågen

Grundsärskolan Regnbågen tillhör den obligatoriska grundsärskolan, de flesta eleverna läser med inriktning ämnesoråden. Vi finns nedanför Mössebergsskolan.

Skolans Vision

bokstaven L

LÄRA FÖR LIVET
LIKA VÄRDE
LUST ATT LÄRA
LITA TILL SIN EGEN FÖRMÅGA