Kinnarpsskolans fritidshem

Kinnarpsskolans fritidshem består av två avdelningar, en för de yngre och en där de äldre eleverna går.

Fritidshemmet strävamot att alla elever ska trivas, kunna utvecklas och känna trygghet.

Hälsa, fysiska aktiviteter och arbete för en hållbar utveckling har stort utrymme i verksamheten.