Kinnarpsskolans fritidshem

Kinnarpsskolans fritidshem består av två avdelningar, en för de yngre och en där de äldre eleverna går.

Fritidshemmet arbetar aktivt för att alla elever ska trivas, känna trygghet och få utvecklas.

Gemenskap, hälsa, fysiska aktiviteter, friluftsliv och arbete för en hållbar utveckling har stort utrymme i verksamheten.

Öppettider Vardagar: 6:00-17:30

Lillfritids Telefon: 0515-88 59 17
Lillfritids Mobil: 070-375 88 70
Storfritids Telefon: 0515-88 59 36
Storfritids Mobil: 072-450 72 54