Gustaf Daléns Fritidshem

Fritidshemmet

Vår miljö inbjuder till mycket uteaktiviteter då vi har stor naturtomt med fotbollsplaner och lekborg. Närhet till motionsspår, idrottshall och utomhusbad samt Daleniums upptäckarcenter.

Fritidshemmet består av två avdelningar avd. Båten som vänder sig till åldrarna 6-7 och avd. Borgen som vänder sig till åldrarna 8-12.

Fritidshemmet öppnar kl. 06.00 och stänger kl. 18.00.

Samarbete föräldrar och personal

För att barnen ska ha det så bra som möjligt på fritidshemmet är ett gott samarbete mellan föräldrar och personal nödvändigt. Det är viktigt att man delger varandra de kunskaper och erfarenheter som man har om barnet.

UNIKUM

Liksom skolan använder vi oss av UNIKUM som plattform för att delge information gällande fritidshemmet, därför är det av största vikt att vårdnadshavare ser till att lägga in sin mailadress och hålla sig uppdaterad på vad som händer där.

Vi vill att Du som förälder/vårdnadshavare ska känna Dig välkommen och gärna ta aktiv del av verksamheten.

Prata med personalen om Du tror att Ditt barn inte har det bra eller om Du funderar över annat som rör fritidshemmet. Vi som arbetar med barn uppskattar det.

Alla som arbetar inom barnomsorgen har tystnadsplikt.

Barnomsorgsärenden

All administration gällande barnomsorgsärenden sker centralt via barnomsorgskontoret
(0515-88 56 00) i Falköpings kommun. Där kan du bland annat få hjälp med ansökan, placeringar, fakturor, uppsägningar mm.

Vid schemaärenden etc. så hänvisar vi till vår e-tjänst.länk till annan webbplats

Oftast finns ingen kö och barnet kan börja så fort det är inskrivet.
Uppsägningstiden är två månader.

Frånvaro

Vid frånvaro som inte finns angivet i schema, t.ex. sjukdom, semester eller annan ledighet vänligen meddela personalen via telefon eller mail så fort som möjligt.

Fritidshem - Vad är det?

Fritidshem vänder sig till skolelever från förskoleklass till och med årskurs 6, det vill säga elever i åldrarna 6 -12 år. Det viktigaste uppgifterna inom skolbarnomsorgen är att i en lugn och ordnad tillvaro stödja barnen i deras utveckling. Fritidshemmet ingår i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och skall bidra till att målen som finns angivna där uppnås.

Inskolning

De flesta elever som börjar på fritidshem har tidigare varit på förskola. Övergången sker då successivt och personalen sköter det mesta av inskolningen. De elever som inte varit på förskola tar kontakt med oss på fritidshemmet för ett besök.

Bra att veta

Eleverna skall ha med sig en omgång byteskläder, liksom regnkläder och stövlar. Eleverna använder samma hylla och krok både när de är i skolan och på fritidshemmet så det behövs bara en uppsättning av regnkläder och stövlar. Det är bra om kläderna är märkta. Se till att både ytterkläder och innekläder är oömma.

Gustaf Dalénskolan är en skofri skola vilket betyder att vi tar av ytterskorna i kapprummet. Vi rekommenderar att eleverna har på sig inneskor eller tofflor inomhus.

Fritidshemmet är stängt två dagar per läsår för verksamhetsplanering och fortbildning för personalen.

Fritidshemmets verksamhet

Fritidshemmet är uppdelat på två avdelningar:
Avdelning Båten - vänder sig till förskoleklass och årskurs 1.
Avdelning Borgen - vänder sig till årskurs 2-6.

Utomhusverksamhet

Vår utemiljö inbjuder till mycket utelek. Vi har en stor borg av trä som är väldigt populär. Skolgården består till stor del av naturtomt. Här finns kullar, gräs, buskar och träd. Vi följer årstiderna och på vintern åker vi pulka, skidor och om vädret tillåter har vi också en is där vi kan åka skridskor. Övriga årstider spelas det fotboll, bandy och basket. Vi har en lekstuga, gungor och en klätterställning. Givetvis finns även lekmaterial såsom cyklar och uteleksaker att tillgå. Vi har en grillplats där vi kan korv och hamburgare. På sommaren utnyttjar vi det närbelägna utomhusbadet.

Inomhusverksamhet

Vi har en kreativ innemiljö med tillgång till bildsal, myshörnor, gymnastiksal med mera. Barnen har oftast även möjlighet att välja fri lek. Den fria leken är viktig för barnens utveckling. I den fria leken får barnen lära sig att leka utan vuxen ledning. De formar egna regler och normer utifrån vad de själva har upplevt. Vi arbetar även med en veckovis tersminsplanering. Barnen erbjuds varje vecka en särskild aktivitet som det är frivilligt att delta i.

Läsåret 2017/2018 lägger fritidshemmet fokus på lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Målet är att ge eleverna förutsättningar att utveckla en förståelse för vad som påverkar deras eget välmående, samt ge dem möjlighet att ta hänsyn till personliga behov mellan aktivitet och vila.

Fritidshemmets verksamhet

Fritidshemmet är uppdelat på två avdelningar:
Avdelning Båten - vänder sig till förskoleklass och årskurs 1.
Avdelning Borgen - vänder sig till årskurs 2-6.

Utomhusverksamhet

Vår utemiljö inbjuder till mycket utelek. Vi har en stor borg av trä som är väldigt populär. Skolgården består till stor del av naturtomt. Här finns kullar, gräs, buskar och träd. Vi följer årstiderna och på vintern åker vi pulka, skidor och om vädret tillåter har vi också en is där vi kan åka skridskor. Övriga årstider spelas det fotboll, bandy och basket. Vi har en lekstuga, gungor och en klätterställning. Givetvis finns även lekmaterial såsom cyklar och uteleksaker att tillgå. Vi har en grillplats där vi kan korv och hamburgare. På sommaren utnyttjar vi det närbelägna utomhusbadet.

Inomhusverksamhet

Vi har en kreativ innemiljö med tillgång till bildsal, myshörnor, gymnastiksal med mera. Barnen har oftast även möjlighet att välja fri lek. Den fria leken är viktig för barnens utveckling. I den fria leken får barnen lära sig att leka utan vuxen ledning. De formar egna regler och normer utifrån vad de själva har upplevt. Vi arbetar även med en veckovis tersminsplanering. Barnen erbjuds varje vecka en särskild aktivitet som det är frivilligt att delta i.