Gustaf Dalénskolan

Logga Gustaf Dalènskolan

Gustaf Dalénskolan

Gustaf Dalénskolan i Stenstorp är en F-9 skola med cirka 430 elever.  

Till skolan hör också ett fritidshem med två avdelningar, Båten och Borgen. På Båten går barn i år F-1 och på  Borgen går barn i årskurs 2-5.  

Skolan ligger i utkanten av Stenstorp nära sporthall, utomhusbad, skolskog och en kortare motionsslinga.  Här finns också en fin skolgårdsmiljö där lek, fantasi  och rörelse ges stort utrymme.  

Vi är en trivselskola vilket innebär att det finns en kontinuitet  i arbetet med trygga raster och fysisk aktivitet.


Gällande trafiksituationen på Gustaf Dalénskolans parkering

Med tanke på att vi vill ha en så säker trafiksituation som möjligt till dess att kommunen har åtgärdat parkeringen vill vi göra er uppmärksamma på att:
- Parkering längs med högerkanten upp mot skolan bara är till för bussar.
- De två rader på parkeringen som är närmast skolan lämnas fria av skolans personal, för de vårdnadshavare som skjutsar/hämtar till och från skola/fritids.
- Ni som lämnar/hämtar under tid då det finns bussar på parkeringen, var snälla och följ era barn.
- Använd vid alla tillfällen i största möjligaste mån gången som går upp vid väntkuren.

Vänligen Lotta & Tommy