Flobyskolans fritidshem

Vår vision - vi lär tillsammans med hjärna och hjärta


Barn och elever på Flobyskolans fritidshem ska

  • vara rustade för framtiden
  • ha goda kunskaper
  • känna tilltro till sin egen förmåga

Floby fritidshem har sin verksamhet i gamla lågstadiebyggnaden på Floby skola.

Fritidshemmet är uppdelat på två avdelningar. Avdelning Linden och avdelning Björken.

Avdelning Linden. Där arbeta Jessica, Kerstin och Migena.

PÅ avdelning Linden börjar eleverna från förskoleklass och klass 1 i åldrarna 6-8 år. När eleverna börjar i klass 2 börjar de i samband med skolstarten på höstterminen på avdelning Björken.

Avdelning Björken. Där arbetar Carolina, Alfred och Lorenzo.

Avdelningarna har ett nära samarbete och är sammanslagna på avdelning Linden morgontid innan skolstart. Den mesta tiden av utevistelse är vi gemensamt ute på vår utegård.

Vissa eftermiddagar är vi var avdelning för sig men slås samman och blir gemensamt fritids på avdelning Linden efter kl.16.00.

I vår byggnad finns även förskoleklass, klass 1, klass 4 samt Flobyförskolas 5-årsverksamhet.

Runt vår skolbyggnad har vi tillgång till en skolgård som erbjuder lek bland träd, buskar, gräs, sand och på asfalt, en varierande utemiljö. Vi har en rolig linbana med klätterställning intill. Finns många gungor och flera fotbollsplaner. Närheten till de fina hasselbackarna är något som vi på Flobyfritids trivs med.

Under vintermånaderna har vi pulkabacken runt knuten. På sommaren har vi möjlighet att erbjuda era barn följe till Flobybadet samt sommarsimskolan om ni så önskar och verksamheten tillåter. 

Välkommen till oss!

En dag på fritids

En dag på fritids består av morgon- och eftermiddagsfritids. Många av våra barn kommer både på morgonen och eftermiddagen. Öppning och stägning sker på avdelning Linden.

På morgonen har vi lugna aktiviteter för att barnen ska få en bra start på dagen. Efter skolan är det blandade aktiviteter, både ute och inne. Leka i legorummet, vila i lugna-rummet. Barnen kan måla, rita och skapa i skapanderummet. De kan leka med barbies, hästar, bilar, plusplus, spela sällskapsspel med mera som uppskattas. Ute blir det mycket aktivitet med våra fritidscyklar/trehjulingar, lek i dungen på skolgården, sandlådorna, basketplan.

Samling

Varje dag efter skolan har vi en kort samling med frukt. Då är barnen antingen uppdelade på sina avdelningar eller gemensam storsamling. Detta för att få en liten pause mellan skola och fritids för att sedan landa i fritidsverksamheten.

Utelek

vårat mäl är att vara ute varje dag, antingen direkt efter skolan eller efter mellanmålet.

Vi har också en stor härlig utegård där barnen leker.

Vi går regelbundet till skogen i Hasselbackarna. Där leker vi både fritt och lite styrda utomhuslekar. Vi upptäcker vår natur vi har omkring oss och gemensamt ser hur samma natur förändrar sig genom våra fyra årstider,

Vi har också tillgång till Flobyskolans idrottshall några gång/vecka där barnen får turas om att pröva olika bollsporter och lekar. Övriga barn får välja mellan lek eller skapande.

Månadens grattis

Sista fredagen i varje månad samlar vi de barn som fyllt år och som vill bli uppvaktade. De får välja en gemensam födelsedagssång som övriga barn och pedagoger sjunger för dom.

Måltider

Frukost - vi äter frukost kl. 7.45

Mellanmål - vi äter mellanmål kl.14.20

Öppning och stängningstid

Fritids öppnar kl. 06.00 och stänger kl.18.30.

Vi har öppet alla lov och lovdagar förutom v.29 och 30 samt kompetensutvecklingsdagar.

Se läsårsdata, Falköpingskommun, Flobyskola och fritidshem.

Vid behov av barnomsorg v.29-v.30 och kompetensutvecklingsdagar finns alltid ett öppet fritidshem i kommunen som ni får ansöka om vid behov via vår rektor Per Linderoth.

Viktigt att veta

Floby Fritidshem öppnar kl.06.00 på morgonen och har verksamhet fram till kl. 8.35 då skolan börjar. Klockan 13.05 är skolan slut för de yngre eleverna och då startar fritidsverksamheten igen och är öppen fram till 18.30.

Dagtid arbetar vi pedagoger som resurser i skolans verksamhet och är då inte anträffbara. Ni kan skicka sms till vår mobil dygnet runt. Mobilen kollas av regelbundet under fritidstid och skoldag.

Under den tid som fritids har verksamhet kan man nå oss på mobilnummer 0702-26 23 50. Det går också bra att skicka sms.

Observera att du inte kan lämna information gällande fritids i kontaktböckerna eller på lösa lappar till skolan. Vi vill att ni tar kontakt direkt med fritids genom ett telefonsamtal eller då du hämtar och lämnar ditt barn. Detta för att undvika eventuella missförstånd.

Detta är särskilt viktigt för de barn som åker skolskjuts. Skolskjuts ingår inte i fritids arbetsuppgifter.

Vi hjälper såklart ditt barn om vi vet att de ska åka med skolbussen under sin fritidstid.

Vi personal uppskattar att du följer ditt barn in till fritids för att få en personlig kontakt mellan personal och vårdnadshavare.

Samarbete och en god personlig kontakt med information kring ditt barn mellan fritids och hemmet är viktigt för vår verksamhet.

Vi ses på Floby fritids!

Pedagogisk gruppverksamhet

Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet till skolan den del av dagen då ni som föräldrar arbetar eller studerar. Vår uppgift är att komplettera skolan och erbjuda ert barn en meningsfull fritid.

Vår verksamhet utgår ifrån Läroplanen för fritidshem enligt skolverkets LpO11

Vi på Floby fritids vill:

  •  Att vår verksamhet ska vara rolig och stimulerande för ert barn.
  • Ta tillvara på ert barns nyfikenhet och lust till att lära.
    Samtidigt ska ert barn också kunna ta det lugnt och umgås med sina vänner.

Vi önskar att ni som föräldrar är så delaktiga som möjligt och ert intresse är viktig för vår verksamhets utveckling. Vi vill gärna ta del av era åsikter och idéer.

Ett bra samarbete mellan personal och föräldrar är en viktig förutsättning för vårt arbete på Floby Fritidshem.

Ni föräldrar lägger in ert barns schema i vår e-tjänst.länk till annan webbplats

Detta är mycket viktigt för oss i vårt arbete så vi personal kan planera vår verksamhet efter den barngrupp vi har. Detta är också viktigt för att kunna beställa måltider som ert barn äter under fritidstiden.