Åsle fritidshem

Vattenlek vid bäcken - vi tillverkar vattenhjul.

Åsle fritidshem ligger i anknytning till Åsle skola och förskola. Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet vars uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid samt omsorg och stöd i sin utvecklingen.

Vår verksamhet utgår från våra elevers intressen och erfarenheter och anpassas till elevens olika livsvillkor och förutsättningar. Vi strävar efter att ge eleverna trygghet och omsorg, stimulera deras nyfikenhet, vilja att pröva sina idéer och att lösa problem. På så vis kan eleven få stimulans i sitt identitetsskapande och sociala sammanhang både enskilt och i grupp. Kamratskapet och gruppens gemenskap är en viktig del i fritidshemmets vardag - att ingå i ett sammanhang och respektera varandra. Betydelsefulla inslag i vår verksamhet är lek både ute och inne, rörelse och skapande arbete.

På vår fritidsavdelning "Gladan" erbjuder vi många olika lek och lärmiljöer. Vår avdelning ligger i anslutning till skolan men är en egen del i byggnaden. Vår verksamhet är placerad på landet vilket göra att vi har en fantastisk tillgång till flera olika miljöer bara några steg utanför dörren. Vi har även tillgång till en gymnastiksal som ligger bredvid skolan, den används flitigt till fysisk aktiviteter såsom bollsporter, hinderbanor, lekar men även kojbyggen mm. 

Dagsrutiner

Vår verksamhet är öppen från kl 06.00 till kl 18.00.

Tidig morgon och sen eftermiddag samverkar förskolan och fritidshemmet.
06.00-07.00 samt 16.45 -18.00. är vi i förskolans lokaler. Tid däremellan tillbringas i fritids lokaler.

07.30 serveras frukost i matsalen.

Efter frukosten går eleverna ut på skolgården och väntar på att det ska ringa in till en ny skoldag.

Skoldag 8.00 - 12.40/14.15

Efter skolans slut tar fritids över, se respektive elevs klasschema. Eleverna får en frukt efter skolans slut kl 12.40. Vi har samling och utelek varje dag.

14.15 serveras mellanmål i matsalen.

 

Personal

Erika Hallenius Sundh, Erik Hellner och Melat Ahmad