Systematiskt kvalitetsarbete på barn- och utbildningsförvaltningen

Att arbeta med kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Inom barn- och utbildningsförvaltningen sker arbetet på alla nivåer för att förbättra och utveckla undervisning och innehåll för alla barn och elever.

Viktiga komponenter i arbetet är:

 • Uppföljning
 • Utvärdering och analys
 • Åtgärder och den fortsatta utvecklingen

Det är viktigt att hela tiden arbeta med uppföljning, utvärdering och redovisning av hur målen uppfylls för att kunna ge en så sann bild som möjligt av verksamheterna och ta rätt beslut och åtgärder för framtiden.

Förvaltningens verksamheter arbetar på olika sätt för att fånga in uppfattningar hur målen uppfylls från olika perspektiv genom till exempel intervjuer, fokusgrupper och enkäter. På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter.

Varje rektor ansvarar för att leda och styra respektive enhets arbete med kvalitet och utveckling. De gör också en analys på ledningsnivå som rapporteras vidare till barn- och utbildningsnämnden. Hela förvaltningens resultat sammanställs i en gemensam verksamhetsredovisning.

Brukarundersökningar

Föräldraenkät förskolan 2020

771 deltog i enkäten som visade på fortsatt positiva resultat och en god helhetsbedömning.

Läs mer om resultatet av föräldraenkäten 2020 i förskolan.

Elevenkät grundskolan 2018

Den senaste elevenkäten. som gjordes 2018, visar att de allra flesta eleverna trivs och är trygga i skolan. Trots höga resultat framkommer ett trendbrott som visar att upplevelsen av trygghet, trivsel och studiero är sämre detta läsår. Särskilt påtagligt är det vikande resultatet för upplevelsen av studiero. Det är även det måttet som varierat mest mellan åren.

Läs mer om resultatet av elevenkäten för elever i åk 5 och 8 i grundskolan 2018

Antal elever i grundskolan


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Broddetorpsskolan

9

12

16

8

13

12

14
84

Centralskolan

64

53

60

58

25

32

31

1


1

325

Dotorpsskolan

25

22

20

18

33

45

51
214

Floby skola

37

37

22

26

32

38

30

36

47

50

355

Gudhemsskolan

25

19

23

26

22

25

25

19

21

27

232

Gustaf Dalénskolan

28

40

34

57

33

46

37

42

62

40

419

Högstadium Centrum
202

207

223

632

Kinnarpsskolan

24

24

33

21

29

23

29

32

37

41

293

Mössebergsskolan

64

72

74

71

72

80

75
508

Odensbergsskolan

15

25

19

21

18


17
115

Vartoftaskolan

19

23

21

29

22

15

29

29

32

24

243

Vindängenskolan

46

43

41

49

46

52

48
325

Åsarpsskolan

10

12

12

12

15

7

14
82

Åttagårdsskolan

22

20

21

21

20

19

123

Totalsumma

388

402

396

417

380

394

400

361

406

406

3950

Siffrorna uppdateras i augusti.

Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala grundskolor

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: xxxx elever

Broddetorpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt:

Årskurs 0


Årskurs 1


Årskurs 2


Årskurs 3


Årskurs 4


Årskurs 5


Årskurs 6


Total


Centralskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: xxx elever

Årskurs 0


Årskurs 1


Årskurs 2


Årskurs 3


Årskurs 4


Årskurs 5


Total


Dotorpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 172 elever

Årskurs 0


Årskurs 1


Årskurs 2


Årskurs 3


Årskurs 4


Årskurs 5


Årskurs 6


Total


Floby skola

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: xxx elever

Årskurs 0


Årskurs 1


Årskurs 2


Årskurs 3


Årskurs 4


Årskurs 5


Årskurs 6


Årskurs 7


Årskurs 8


Årskurs 9


Total


Gudhemsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: xxx elever

Årskurs 0


Årskurs 1


Årskurs 2


Årskurs 3


Årskurs 4


Årskurs 5


Årskurs 6


Årskurs 7


Årskurs 8


Årskurs 9


Total


Gustaf Dalénskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: xxx elever

Årskurs 0


Årskurs 1


Årskurs 2


Årskurs 3


Årskurs 4


Årskurs 5


Årskurs 6


Årskurs 7


Årskurs 8


Årskurs 9


Total


Kinnarpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: xxx elever

Årskurs 0


Årskurs 1


Årskurs 2


Årskurs 3


Årskurs 4


Årskurs 5


Årskurs 6


Årskurs 7


Årskurs 8


Årskurs 9


Total


Högstadium centrum

 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: xxx elever

Årskurs 7


Årskurs 8


Årskurs 9


Total


Mössebergsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: xxx elever

Årskurs 0


Årskurs 1


Årskurs 2


Årskurs 3


Årskurs 4


Årskurs 5


Årskurs 6


Total


Odensbergsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: xxx elever

Årskurs 0


Årskurs 1


Årskurs 2


Årskurs 3


Årskurs 4


Årskurs 5


Årskurs 6


Total


Thorén framtid fristående grundskola

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: xxx elever

Årskurs 0


Årskurs 1


Årskurs 2


Årskurs 3


Årskurs 4


Årskurs 5


Årskurs 6


Årskurs 7


Årskurs 8


Årskurs 9


Total


Vartoftaskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: xxx elever

Årskurs 0


Årskurs 1


Årskurs 2


Årskurs 3


Årskurs 4


Årskurs 5


Årskurs 6


Årskurs 7


Årskurs 8


Årskurs 9


Total


Vindängenskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 280 elever

Årskurs 0


Årskurs 1


Årskurs 2


Årskurs 3


Årskurs 4


Årskurs 5


Årskurs 6


Total


Åsarpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: xx elever

Årskurs 0


Årskurs 1


Årskurs 2


Årskurs 3


Årskurs 4


Årskurs 5


Årskurs 6


Total


Åsleskolan fristående grundskola

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: xx elever

Årskurs 0


Årskurs 1


Årskurs 2


Årskurs 3


Årskurs 4


Årskurs 5


Årskurs 6


Total


Åttagårdsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:

Totalt: xxx elever

Årskurs 0

19

Årskurs 1

22

Årskurs 2

21

Årskurs 3

20

Årskurs 4

20

Årskurs 5

22

Total

124

Antal elever vid särskolan

Grundsärskolan läsåret 2021-2022

Totalt antal elever i grundsärskolan: 43 elever (2021-06-29)

Floby skola

 • Årskurs 9: 1

Högstadium centrum grundsärskola

 • Årskurs 7: 3
 • Årskurs 8: 5
 • Årskurs 9: 3

Totalt: 11 elever

Mössebergsskolan

 • Årskurs 6: 1

Vindängens grundsärskola

 • Årskurs 1: 3
 • Årskurs 2: 5
 • Årskurs 3: 2
 • Årskurs 4: 6
 • Årskurs 5: 0
 • Årskurs 6: 4
 • Årskurs 7: 1
 • Årskurs 8: 3
 • Årskurs 9: 5

Totalt: 29 elever

Åttagårdsskolan

Årskurs 4: 1

Gymnasiesärskolan läsåret 2021-2022

Individuella programmet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:

Totalt: xx elever

Programmet för hälsa, vård och omsorg

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:

Totalt: xx elever

Totalt antal elever gymnasiesärskolan: xx

Antal elever i gymnasieskolan

Ållebergsgymnasiet läsåret 2021-2022

Barn- och fritidsprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Bygg- och anläggningsprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Ekonomiprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

El- och energiprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Estetiska programmet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Fordons- och transportprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Handels- och administrationsprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Industriprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Naturvetenskapsprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Teknikprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Vård- och omsorgsprogrammet

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:

Totalt elever på programmet:

Introduktionsprogrammen

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:

Totalt elever på IM-programmen:

Totalt antal elever på skolan: xxxx elever