Systematiskt kvalitetsarbete på barn- och utbildningsförvaltningen

Att arbeta med kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Inom barn- och utbildningsförvaltningen sker arbetet på alla nivåer för att förbättra och utveckla undervisning och innehåll för alla barn och elever.

Viktiga komponenter i arbetet är:

 • Uppföljning
 • Utvärdering och analys
 • Åtgärder och den fortsatta utvecklingen

Det är viktigt att hela tiden arbeta med uppföljning, utvärdering och redovisning av hur målen uppfylls för att kunna ge en så sann bild som möjligt av verksamheterna och ta rätt beslut och åtgärder för framtiden.

Förvaltningens verksamheter arbetar på olika sätt för att fånga in uppfattningar hur målen uppfylls från olika perspektiv genom till exempel intervjuer, fokusgrupper och enkäter. På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter.

Varje rektor ansvarar för att leda och styra respektive enhets arbete med kvalitet och utveckling. De gör också en analys på ledningsnivå som rapporteras vidare till barn- och utbildningsnämnden. Hela förvaltningens resultat sammanställs i en gemensam verksamhetsredovisning.

Brukarundersökningar

Föräldraenkät förskolan 2020

771 deltog i enkäten som visade på fortsatt positiva resultat och en god helhetsbedömning.

Läs mer om resultatet av föräldraenkäten 2020 i förskolan.

Elevenkät grundskolan 2018

Den senaste elevenkäten. som gjordes 2018, visar att de allra flesta eleverna trivs och är trygga i skolan. Trots höga resultat framkommer ett trendbrott som visar att upplevelsen av trygghet, trivsel och studiero är sämre detta läsår. Särskilt påtagligt är det vikande resultatet för upplevelsen av studiero. Det är även det måttet som varierat mest mellan åren.

Läs mer om resultatet av elevenkäten för elever i åk 5 och 8 i grundskolan 2018

Antal elever i grundskolan

Siffrorna gäller för läsåret 2020-2021.

Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala grundskolor

 • Årskurs 0: 412
 • Årskurs 1: 410
 • Årskurs 2: 430
 • Årskurs 3: 389
 • Årskurs 4: 402
 • Årskurs 5: 404
 • Årskurs 6: 362
 • Årskurs 7: 411
 • Årskurs 8: 408
 • Årskurs 9: 368

Totalt: 3 996 elever (2021-02-23)

Broddetorpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 85 elever

Årskurs 0

12

Årskurs 1

16

Årskurs 2

8

Årskurs 3

13

Årskurs 4

12

Årskurs 5

14

Årskurs 6

10

Total

85

Centralskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 501 elever

Årskurs 0

53

Årskurs 1

62

Årskurs 2

57

Årskurs 3

24

Årskurs 4

30

Årskurs 5

27

Årskurs 6

27

Årskurs 7

113

Årskurs 9

108

Total

501

Dotorpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:

Totalt: 172 elever

Årskurs 0

22

Årskurs 1

22

Årskurs 2

19

Årskurs 3

35

Årskurs 4

45

Årskurs 5

29

Total

172

Floby skola

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 355 elever

Årskurs 0

41

Årskurs 1

26

Årskurs 2

28

Årskurs 3

32

Årskurs 4

30

Årskurs 5

31

Årskurs 6

27

Årskurs 7

49

Årskurs 8

50

Årskurs 9

41

Total

355

Gudhemsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 239 elever

Årskurs 0

19

Årskurs 1

23

Årskurs 2

26

Årskurs 3

22

Årskurs 4

25

Årskurs 5

25

Årskurs 6

19

Årskurs 7

21

Årskurs 8

27

Årskurs 9

32

Total

239

Gustaf Dalénskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 427 elever

Årskurs 0

44

Årskurs 1

34

Årskurs 2

58

Årskurs 3

35

Årskurs 4

44

Årskurs 5

38

Årskurs 6

33

Årskurs 7

63

Årskurs 8

42

Årskurs 9

36

Total

427

Kinnarpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 291 elever

Årskurs 0

23

Årskurs 1

33

Årskurs 2

22

Årskurs 3

29

Årskurs 4

24

Årskurs 5

29

Årskurs 6

18

Årskurs 7

37

Årskurs 8

42

Årskurs 9

34

Total

291

Kyrkerörsskolan

 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 485 elever

Årskurs 6

79

Årskurs 7

95

Årskurs 8

223

Årskurs 9

88

Total

485

Mössebergsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 540

Årskurs 0

72

Årskurs 1

75

Årskurs 2

72

Årskurs 3

71

Årskurs 4

81

Årskurs 5

75

Årskurs 6

94

Total

540

Odensbergsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 119 elever

Årskurs 0

24

Årskurs 1

19

Årskurs 2

21

Årskurs 3

18

Årskurs 4

8

Årskurs 5

18

Årskurs 6

11

Total

119

Thorén framtid

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 118 elever

Årskurs 0

14

Årskurs 1

10

Årskurs 2

10

Årskurs 3

9

Årskurs 4

9

Årskurs 5

4

Årskurs 6

14

Årskurs 7

18

Årskurs 8

15

Årskurs 9

15

Total

118

Vartoftaskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 253 elever

Årskurs 0

24

Årskurs 1

21

Årskurs 2

29

Årskurs 3

22

Årskurs 4

14

Årskurs 5

27

Årskurs 6

30

Årskurs 7

33

Årskurs 8

24

Årskurs 9

29

Total

253

Vindängenskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:

Totalt: 280 elever

Årskurs 0

43

Årskurs 1

41

Årskurs 2

49

Årskurs 3

46

Årskurs 4

52

Årskurs 5

49

Total

280

Åsarpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 85 elever

Årskurs 0

11

Årskurs 1

12

Årskurs 2

12

Årskurs 3

15

Årskurs 4

7

Årskurs 5

14

Årskurs 6

14

Total

85

Åsleskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:

Totalt: 40 elever

Årskurs 0

5

Årskurs 1

4

Årskurs 2

8

Årskurs 3

7

Årskurs 4

10

Årskurs 5

6

Total

40

Åttagårdsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:

Totalt: 124 elever

Årskurs 0

19

Årskurs 1

22

Årskurs 2

21

Årskurs 3

20

Årskurs 4

20

Årskurs 5

22

Total

124

Antal elever vid särskolan

Grundsärskolan läsåret 2020-2021

Totalt antal elever i grundsärskolan: 46 elever

Floby skola

 • Årskurs 8: 1

Kinnarpsskolan

Årskurs 9: 1

Kyrkerörsskolan

 • Årskurs 6: 3
 • Årskurs 7: 5
 • Årskurs 8: 2
 • Årskurs 9: 1

Totalt: 13 elever

Mössebergsskolan

 • Årskurs 1: 3
 • Årskurs 2: 5
 • Årskurs 3: 2
 • Årskurs 4: 5
 • Årskurs 5: 1
 • Årskurs 6: 4
 • Årskurs 7: 1
 • Årskurs 8: 4
 • Årskurs 9: 5

Totalt: 30 elever

Åttagårdsskolan

Årskurs 3: 1

Gymnasiesärskolan läsåret 2020-2021

Individuella programmet

 • Årskurs 1: 4
 • Årskurs 2: 2
 • Årskurs 3: 3
 • Årskurs 4: 4

Totalt: 13 elever

Programmet för hälsa, vård och omsorg

 • Årskurs 1: 4
 • Årskurs 2: 1
 • Årskurs 3: 1
 • Årskurs 4: 4

Totalt: 10 elever

Totalt antal elever gymnasiesärskolan: 22

Antal elever i gymnasieskolan

Ållebergsgymnasiet läsåret 2020-2021

Barn- och fritidsprogrammet

 • Årskurs 1: 30
 • Årskurs 2: 25
 • Årskurs 3: 21

Totalt elever på programmet: 76

Bygg- och anläggningsprogrammet

 • Årskurs 1: 16
 • Årskurs 2: 15
 • Årskurs 3: 16

Totalt elever på programmet: 47

Ekonomiprogrammet

 • Årskurs 1: 46
 • Årskurs 2: 49
 • Årskurs 3: 51

Totalt elever på programmet: 147

El- och energiprogrammet

 • Årskurs 1: 16
 • Årskurs 2: 16
 • Årskurs 3: 11

Totalt elever på programmet: 43

Estetiska programmet

 • Årskurs 1: 13
 • Årskurs 2: 6
 • Årskurs 3: 11

Totalt elever på programmet: 30

Fordons- och transportprogrammet

 • Årskurs 1: 16
 • Årskurs 2: 16
 • Årskurs 3: 11

Totalt elever på programmet: 43

Handels- och administrationsprogrammet

 • Årskurs 1: 6
 • Årskurs 2: 16
 • Årskurs 3: 17

Totalt elever på programmet: 39

Industriprogrammet

 • Årskurs 1: 6
 • Årskurs 2: 12
 • Årskurs 3: 16

Totalt elever på programmet: 34

Naturvetenskapsprogrammet

 • Årskurs 1: 30
 • Årskurs 2: 29
 • Årskurs 3: 26

Totalt elever på programmet: 85

Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Årskurs 1: 50
 • Årskurs 2: 62
 • Årskurs 3: 42

Totalt elever på programmet: 154

Teknikprogrammet

 • Årskurs 1: 35
 • Årskurs 2: 51
 • Årskurs 3: 49

Totalt elever på programmet: 135

Vård- och omsorgsprogrammet

 • Årskurs 1: 10
 • Årskurs 2: 14
 • Årskurs 3: 16

Totalt elever på programmet: 40

Introduktionsprogrammen

 • Årskurs 1: 91
 • Årskurs 2: 47
 • Årskurs 3: 40
 • Årskurs 4: 2

Totalt elever på IM-programmen: 180

Totalt antal elever på skolan: 1 052 elever