Publicerad: 2020-04-02

Kommunens inomhusanläggningar stängs med anledning av coronaviruset covid-19

Från 3 april till 31 maj 2020 är alla kommunens inomhusanläggningar med tillhörande omklädningsrum stängda på vardagar från klockan 16.00 samt helger och röda dagar. Beslutet kan förlängas vid behov.

Detta gäller alla kommunens gymnastiksalar, idrottshallar, specialidrottslokaler (så som beachhall, brottningshall, pingishall med mera), omklädningsrum (även ombyte för utomhusträning), möteslokaler och samlingslokaler för bokning och verksamhet gällande Fritids tider. Även motionscentralen är helt stängd.

Skolornas verksamhet påverkas inte och Odenbadet är öppet som vanligt.

Beslutet fattades av kultur- och fritidsnämnden för att förebygga smittspridning med anledning av de föreskrifter som kom från Folkhälsomyndigheten den 2 april.

I största möjliga mån kommer de som påverkas av beslutet att erbjudas bokningar utomhus för att fortsatt främja rörelse och motion.

Träna gärna utomhus

Friidrott på Odenplan, konstgräsplanerna Odenvi och Ållevi och gräsplanerna vid Dotorpsskolan är öppna, dock inte omklädningsrummen.