Bidrag och stöd till kultur

Ett rikt och varierande kulturliv som ger möjligheter att uppleva och skapa kultur ökar människors livskvalitet. Falköpings kommun ger därför bidrag till föreningar som ordnar kulturaktiviteter och arrangemang som kan vara till glädje för många.

Falköpings kommuns bidrag och stipendier till kultur

Fast kulturbidrag

Bidraget kan sökas av kulturföreningar som ordnar aktiviteter som ger människor möjlighet att delta i och uppleva olika kulturverksamheter och konstformer. Bidrag ges till löpande verksamhet och storleken på bidraget kan variera beroende på mängd, inriktning och storlek på verksamheten. Kontakta kulturstrateg Karin Hermansson om du vill veta mer om Fast kulturbidrag.

Större evenemangsbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar som ordnar offentliga evenemang. Evenemanget ska uppfylla kommunens mål om att främja det goda livet för kommuninvånare. Kontakta kulturstrateg Karin Hermansson om du vill veta mer om evenemangsbidrag.

Kulturidé

Har du en idé om en aktivitet eller verksamhet som gör att människor, oavsett bakgrund och erfarenheter, möts? Sök pengar från Kulturidé! Ansökan och mer information om Kulturidé.

Kulturstipendium

Falköpings kommun delar varje år ut ett kulturstipendium på 10.000 kr till en person, förening eller institution som utfört en värdefull gärning inom kulturens område. Mer information om kulturstipendium. 

Studieförbunden stöttar och utbildar

Studieförbunden utgör tillsammans Sveriges största mötesplats för kultur och bildning. Här kan du utveckla dina intressen genom studiecirklar eller få hjälp vid planering, marknadsföring och genomförande av kulturarrangemang. Har du en idé? Vill du lära dig något nytt? Ta kontakt med studieförbunden!
Kontaktpersoner till studieförbunden i Falköpings kommunPDF