Fritidsgårdar

I kommunen finns det fyra fritidsgårdar (Floby, Gudhem, Kinnarp och Stenstorp) och Ungdomens Hus i Falköping. Fritidsgårdarnas verksamheter och öppettider finns på respektive fritidgårds sida.