Ansökan om större investeringsbidrag

Syftet med investeringsbidrag är att möjliggöra större investeringar i sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att uppfylla Falköpings kommuns mål.

I "Riktlinje för föreningsbidragPDF" anges vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell återbetalning samt övriga villkor. Läs igenom riktlinjerna innan ansökan skickas in.

För större investeringsbidrag gäller bland annat följande.

  • Kommunstyrelsen beviljar maximalt 50 procent av den beräknade investeringskostnaden. 
  • Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 mars året innan investeringen är planerad att genomföras.
Föreningens kontaktuppgifterObligatoriska underlag


Ansökan
Information om kommunens mål finns under "Relaterade länkar" nedan
Behandling av personuppgifter
Genom att du klickar på "Skicka in ansökan" i formuläret godkänner du att Falköpings kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen.