Ansökan Evenemangsbidrag

Syftet med evenemangsbidraget är att ge allmänheten möjlighet att uppleva och aktivt ta del av ett brett och varierat kulturutbud. Bidraget kan sökas av föreningar och studieförbund som vill genomföra ett större offentligt evenemang i Falköpings kommun.

För att ansökan ska kunna behandlas ska sökande förening kunna visa aktuellt årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Detta görs genom att lägga in dokumenten i kommunens föreningsbidragssystem Interbook Golänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Datum för ansökan och beslut 2020:
Ansökan lämnas senast 10 januari - beslut ges 18 februari.
Ansökan lämnas senast 12 februari - beslut ges 24 mars.
Ansökan lämnas senast 2 april - beslut ges 12 maj.
Ansökan lämnas senast 15 maj - beslut ges 23 juni.
Ansökan lämnas senast 21 augusti - beslut ges 29 september.
Ansökan lämnas senast 28 september - beslut ges 10 november.
Ansökan lämnas senast 4 november - beslut ges 15 december.

Vad ska bidraget användas till? Vad kommer att hända? Vilka kommer att medverka? Mål med evenemanget? Hur ger evenemanget möjlighet för publik att uppleva/aktivt delta i kultur? Hur breddar evenemanget kulturutbudet i kommunen?

Hur många uppskattar ni kan komma? Hur kommer evenemanget att marknadsföras?


Ska innehålla kostnader och eventuella intäkter. Dela upp kostnaderna och intäkterna i olika poster. Ange om eventuella samarbetspartners stöttar med pengar, utrustning, personal eller annat.