Odenrinken

Allmänhetens åkning

Besöksadress: Högstenagatan 7

Parkeringsplatser finns med infart från Midfalegatan, Verkstadsgatan och Hjelmarsrörsgatan.

Odenrinken stängdes för säsongen v. 12, välkomna tillbaka i höst.

Alla som är på isen ska använda hjälm.
Hjälmar finns i viss utsträckning till utlåning.

Med reservation för ändringar