Odenrinken

Allmänhetens åkning

Vecka 8
Måndag 18/2

klockan 15.40-16.40

med klubba

Tisdag 19/2

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Onsdag 20/2

klockan 15.40-16.40

med klubba

Torsdag 21/2

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Fredag 22/2

klockan 15.40-16.40

med klubba

Lördag 23/2

ingen åkning


Söndag 24/2

klockan 11.10-13.00

med klubba


klockan 14.10-16.00

utan klubba

Vecka 9
Måndag 25/2

klockan 15.40-16.40

med klubba

Tisdag 26/2

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Onsdag 27/2

klockan 15.40-16.40

med klubba

Torsdag 28/2

klockan 15.40-16.40

utan klubba

Fredag 1/3

klockan 15.40-16.40

med klubba

Lördag 2/3

klockan 9-12

utan klubba

Söndag 3/3

klockan 16.20-17.50

med klubba

Alla som är på isen ska använda hjälm.

Hjälmar finns i viss utsträckning till utlåning.

Med reservation för ändringar

Besöksadress: Högstenagatan 7

Parkeringsplatser finns med infart från Midfalegatan, Verkstadsgatan och Hjelmarsrörsgatan.