Marknadsföring

Har du ett evenemang som du vill marknadsföra? Det finns en evenemangskalender på webben, en tryckt evenemangskalender och skyltar vid fyra av kommunens infarter.

Evenemangskalender

Evenemangskalendern Länk till annan webbplats. är en viktig kanal för att sprida information om arrangemang. I kalendern kan du lägga in arrangemang som riktar sig till en öppen pubik. Det kostar inget att lägga in information i kalendern Länk till annan webbplats.. Glöm inte att bifoga en bild.

En tryckt evenemangskalender som heter På gång kommer ut med två månaders intervall: januari–februari, mars–april, maj–juni, juli–augusti, september–oktober, november–december.

Vill du ha med information i På gång under 2020 lägger du in informationen i evenemangskalendern Länk till annan webbplats. senast följande datum:

  • Senast 15 juni för att komma med i upplagan för juli–augusti.
  • Senast 14 augusti för att komma med i upplagan för september–oktober.
  • Senast 16 oktober för att komma med i upplagan för november–december.

Infartsskyltar

Föreningar som arrangerar ett större, offentligt evenemang kan ansöka om att få med information på kommunens fyra infartsskyltar.

Ansök om plats på infartsskylt