Gräva och schakta

Ströget uppgrävt för rörläggning

För att få gräva i allmän platsmark krävs grävtillstånd från kommunen. Det kan gälla nedläggning och byte av VA-ledningar, el- eller telekablar i gatu- eller parkmark.

Samordning och planering

Den som söker tillstånd för grävning i allmän platsmark är skyldig att, under projekterings- och planeringsstadiet, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen och föra en dialog för bästa tekniska lösning och samordning av andra projekt som kan vara aktuella. Även andra berörda anläggningsägare ska beredas möjlighet att medverka i denna planering.

Kan även gälla privatpersoner

Så länge du gräver på din egen tomt behövs inget grävtillstånd.
Om du byter VA-ledningar på tomten kanske du behöver gräva ut till anslutningspunkten i tomtgräns. Ibland påverkas då gångbanan eller gatan utanför tomten av grävningen. Då måste du ansöka om grävtillstånd. Sätt dig själv som ledningsägare och ange vilken entreprenör som utför jobbet.

Gör din ansökan

Anvisningar för grävning finns i länkarna längst ner. Normalt är handläggningstiden fyra veckor. Viktiga dokument i ansökan:

  • TA-plan (ansökan görs endast via e-tjänst)
  • Ritningsunderlag (Helst i CAD-format)

Ansök om grävtillstånd och TA-plan!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta med sökta grävtillstånd, gatuarbeten och markupplåtelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBS! Kartan uppdateras varje natt


Ledningskollen

Även om du ska gräva på din egen fastighet gör du bäst i att anmäla ärendet i Ledningskollen. Då får du reda på om det finns el- eller telekablar där du har tänkt att gräva. För att få information om befintliga VA-ledningar kan du kontakta VA-avdelningen.

I Ledningskollen har du möjlighet att begära ut en karta över området du har tänkt att gräva inom.