Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-05-29

Fler parkeringsplatser och ändrade parkeringstider

Parkeringsplats

Parkeringsplatserna kring resecentrum och Lärcenter har blivit fler när ny parkering byggts i korsningen Brogärdesgatan/Mössebergsgatan, cirka 500 meter från resecentrum. Tillåten tid för parkering på parkeringsområdet med infart från Nils Ericsonsgatan är 24 timmar. På Brogärdets parkeringsområde gäller tillåten tid att parkera i 10 dygn eller 24 timmar.

Parkeringsplatserna kring resecentrum och Lärcenter inte fullt täckt behovet som funnits. Så en ny parkeringsplats har skapats med infart från Brogärdesgatan. Parkeringen ligger i korsningen Brogärdesgatan/Mössebergsgatan, cirka 500 meter från resecentrum och omfattar i dagsläget 130 parkeringsplatser.

Hela parkeringsområdet erbjuder 24-timmars parkering (grönt område i bild) förutom de två raderna som löper närmast Brogärdesgatan där det är tillåtet att parkera i tio dygn (rött område i bild).

Kartbild och färgat område som visar på nya parkeringsplatser
Parkeringsplats


Nu tillåtet att parkera i 24 timmar

På parkeringsområdet med infart från Nils Ericsonsgatan ändras parkeringstiderna. Från 7-dygns parkering och 24-timmar gäller nu 24 timmars tillåten parkering inom hela området (blått område i bild) när långtidsparkeringen istället finns på Brogärdet.

Kartbild med blåfärgat område över parkeringsplatser intill resecentrum
Parkeringsplats vid resecentrum

Det blir ingen förändring med av- och påstigningsplatserna, parkeringsplatserna för rörelsehindrade och 30-minutersplatserna som idag finns (lila område i bild) närmast undergången till tågstationen.

P-skiva kommer även att gälla i fortsättningen.

Kartbild över järnvägsspåren i Falköping