Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-11-26

Ombyggnation av Rantenrondellen

Nu startar vi upp arbetet med att höja upp passagerna i Rantenrondellen. Korsningen är en viktig knytpunkt som binder samman flera promenad- och cykelstråk och vi gör detta för att hastighetssäkra de övergångsställen som ligger i korsningen. Arbetet påbörjas den 26 augusti. Falköpings kommun arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter, och byggnationen utförs i egen regi.

Ritning

Vad ska göras?

Rantenrondellen är en cirkulation där hastigheten ibland är hög och där många oskyddade trafikanter korsar vägen, många av dem skolbarn. Passagerna i rondellen knyter samman flera gång- och cykelbanor och är därför en viktig knytpunkt för såväl skolbarn som arbetspendlande. För att öka trafiksäkerheten kommer varje övergångsställe runt rondellen att höjas upp i syfte att minska farten från fordon som åker in och ut ur rondellen. Arbetet utförs i egen regi och är ett steg i ledet att bygga en trafiksäkrare kommun. Vi hoppas därför på överseende och tålamod med de eventuella olägenheter eller störningar som kan uppstå under byggtiden.

Tidplan

I samband med detta arbete behöver vi stänga av tillfarterna till rondellen för att trygga en trafiksäker arbetsmiljö för våra medarbetare. Avstängningarna kommer att göras i fyra etapper, cirka två veckor vardera, och beräknas pågå från den 26 augusti och fram till en bit in i oktober 2019. Vecka 35 och 36 stängs tillfarten Järnvägsgatan av, vecka 37 och 38 stängs tillfart från Bangatan av, vecka 39 och 40 stängs tillfarten från Sankt Olofsgatan av och avslutningsvis stängs tillfarten från Scheelegatan av vecka 41 och 42.

Hur påverkar arbetet omgivningen?

I den första etappen som startar måndag vecka 35 stängs trafiken av på Järnvägsgatan i höjd med Sankt Sigfridsgatan samt denna in- och utfart till rondellen. Vecka 37 och 38 kommer sedan Bangatans tillfart till Rantenrondellen att stängas för trafik i höjd med Eriksgatan. Endast fastighetsägare får köra in. I den tredje etappen stängs sedan tillfarten från Sankt Olofsgatan av så att genomfart till Resecentrum inte är möjlig. Butiker och matställen nås fram till rondellen eller via Botvidsgatan. Avslutningsvis under vecka 41 och 42 kommer tillfarten Scheelegatan att stängas av. Gående och cyklister kommer att kunna passera under hela arbetets gång förutom de två veckor man arbetar med tillfarten från Scheelegatan. Dessa veckor hänvisas gående och cyklister som ska till eller från Mösseberg till undergångarna vid Rangatan och Mössebergsgatan. Trafik i övrigt hänvisas med orange vägvisning.

Etapper avstängning Rantenrondellen

Busstrafik

Under de sex första veckorna kommer busslinjerna som vanligen går över Rantenrondellen att köra via Sankt Sigfridsgatan - Warenbergsgatan och ut på Sankt Olofsgatan. Detta innebär en liten omväg men ingen hållplats berörs.

Transporter

Transporter till butikerna utmed Järnvägsgatan och resor till Studiefrämjandet samt Hotell Ranten kan in via Sankt Sigfridsgatan - Falegatan - Botvidsgatan och ut via Järnvägsgatan men inte i omvänd riktning. Detta gäller den etapp (Vecka 35 och 36) som innebär att sträckan på Järnvägsgatan är avstängd. Under de tre sista etapperna kommer transporter kunna ske som vanligt till butikerna.Transporter som brukar ta genomfart via Rantenrondellen rekommenderas att köra Sankt Sigfridsgatan - Eriksgatan ut på Sankt Olofsgatan eller Bangatan och omvänt.

Rekommenderad väg etapp 1 och 2