Upprustning av Medborgarhuset

Jan Aurén, fastighetschef, Magnus Sundén, näringslivschef, Ursula Frölin, hotellchef, Lars Barrljung, köksmästare, David Strenge, kulturutvecklare, Woori Gennemark, handelsutvecklare, Peter Bromander, fastighetsförvaltare och Rita Linder, turistbyråansvarig.

Medborgarhuset har renoverats. I Samband med detta hyr Bräcke Diakoni hela huset, men det ska fortfarande vara medborgarnas hus.

Kommunen har tecknat ett avtal med Bräcke Diakoni, som numera hyr Medborgarhuset.

Vi märker att det finns ett jättestort intresse. Många har nog väntat på att det ska hända något med byggnaden. Många har saknat ett helhetskonsept med hotell, restaurang och konferenslokaler, säger Ursula Frölin, hotellchef.

Huset kommer få ett helt annat liv nu, säger Magnus Sundén, näringslivschef.

Renovering

I teaterfotaljén finner du nu en trevligare miljö med soffor och bord. Margaretasalen och Albrektsalen på andra våning är numera en stor konferanssal, för 120 personer. På andra våning är även toaletter och kapprum omgjort. Nytt ventilationssystem var en av de större bitarna.

Stadsteatersalongen och rotundan i källaren återstår för renovering.

Budget

Renoveringen kostade cirka 3,5 miljoner kronor.

Bokning av lokaler

All bokning går numera via Bräcke. Den nybyggda Margaretasalen kommer i fortsättningen att hyras ut till föreningar och företag, ej till privatpersoner och fester.

Kontakt

Jan Aurén, Fastighetschef
0515-88 51 68
jan.auren@falkoping.se