Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-09-27

Om- och tillbyggnad av förskolan Junibacken

Förskolan Junibacken på Tåstorp vid Fåraberget byggs nu om och till. Projektet beräknas vara klart hösten 2017, då en förskola på 1200 kvm ska stå färdig. Under byggperioden flyttas förskolans verksamhet till moduler vid Dotorpsskolan.

Projekteringen av om- och tillbyggnaden av förskolan Junibacken är nu i full gång. Förskolan kommer efter tillbyggnaden innehålla sex avdelningar och ett tillagningskök, med en yta på totalt 1200 kvm. Desssutom byggs en helt ny utegård. Projektet beräknas kosta cirka 31 miljoner kronor.

Totalentreprenör: Allt i bygge AB


Moduler vid Dotorpsskolan

Under perioden som förskolan byggs om, kommer verksamheten på förskolan att flyttas vecka 44 till moduler vid Dotorpsskolan. Modulerna (750 kvm) innehåller även ett mottagningskök och två klassrum för Dotorpsskolan.


Tipsplan

Projektet beräknas vara klart hösten 2017.