Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-07-18

Nu öppnas Storgatan!

Nu öppnas Storgatan upp efter en tids ombyggnation. Gatan har nu ny gatuutformning. Arbetet har gått enligt tidsschemat.

Gångfartsområde

Storgatan blir nu ett gångfartsområde. Bilar får köra där, men på de gåendes villkor.

 

Slutbesiktningen av Köttorget blev godkänd

Publicerad 2017-07-18

Köttorget i Falköping

Under juni hölls slutbesiktningar av Köttorget. Köttorget klarade slutbesiktningarna och är nu klart för allmänheten att ta i anspråk igen. Arbetet med ombyggnationen av centrum fortsätter nu med etapp 2.

I samband med att slutbesiktningen av Köttorget godkändes, släpptes trafiken på igen via Landbogatan, in till Köttorget. Under juni avslutades även VA-arbeten för hela området.

Etapp 2

Entreprenören för gatuarbetena, Anläggningsgruppen, kan nu starta etapp 2 inkluderande Storgatan och Landbogatan. Etapp 2 beräknas vara klart under november 2017.

 

Nedan kan du läsa tidigare information


Centrum byggs om - nu stängs Storgatan

Avstängd gata

I augusti förra året började arbetet mot ett nytt centrum med att byta ut VA-ledningar på Köttorget. Arbetet på Köttorget är nu klart, och VA-avdelningen (vatten och avlopp) påbörjar nu arbetet på Storgatan, vilket medföljer att gatan stängs.

VA-ledningarna i centrum var och är i stort behov av att bytas.

Det är väldigt gamla ledningar. Eftersom att hela köttoret byggs om så passade vi på att byta ledningar samtidigt. Det hade inte blivit kul att få en vattenläcka om ett år, säger Adela Kapetanovic, projektledare på VA-avdelningen.

Köttorget

Renoveringen av ledningarna på Köttorget är nu klar, och park- och gatuavdelningen tar istället över. Köttorget beräknas vara klart i slutet av juni.

Storgatan

VA-avdelningen fortsätter sitt arbete på Storgatan, och gatan stängs därför av. Under hösten blir det en nu gatuutforming som ska byggas. Allt beräknas vara klart i november.

Här kan du parkera bilen!

Parkeringskarta i centrum

 

Nedan kan du läsa tidigare information


Publicerades 2016-07-07

Första steget mot ett nytt centrum

Perspektiv Köttorget från stora torget

Nu går startskottet! Både Storgatan och Landbogatan blir promenadstråk och köttorget förvandlas till ett torg att mötas och trivas på.
– Vi skapar ett livfullare centrum, med umgängesytor och bättre möjligheter till handel, säger Fredrik Johansson, gatuchef. Första steget är att flytta parkeringsplatserna på köttorget. Vi bygger en tillfällig parkering mellan kyrkogården och köttorget.

Människan i centrum

Nya Köttorget

Just nu är köttorget en grön gräsplätt med stora träd som skuggar och parkeringsplatser runt om. Park- och gatuavdelningen förädlar hela ytan; det blir ett torg där man kan träffas, nya trädplanteringar, nya gångstråk och uteservering.
– Den stora skillnaden för köttorget är att det blir ett torg som man kan vistas på, säger Håkan Gustafsson, gatuingenjör.
– Vi ska ha människan i centrum, poängterar Fredrik Johansson.

Tillfällig bilparkering och temporär cykelväg

Skiss över den tillfälliga parkeringen intill köttorget, samt den temporära cykelvägen under byggtiden

Nya H&M-huset har redan börjat byggas och medfört att parkeringsplatser försvunnit. Nu när omtaget med köttorget startar försvinner alla parkeringsplatser. Därför byggs en tillfällig parkering med plast för 24 bilar mellan kyrkan och köttorget, med infart från kyrkans parkering.

Hyresbostäder låter även 12 platser på Falköpings Tidnings-parkeringen vara tillgängliga för alla, under tiden för ombyggnationen.

Cykelvägen ersätts med en temporär cykelväg som börjar vid parkeringarna på Prästgårdsgärde, och kommer sträcka sig utmed den tillfälliga bilparkeringen och ända fram till Storgatan. Alla cyklister ska fortfarande kunna ta sig fram tryggt.

Storgatan och Landbogatan, nya promenadstråket

Perspektiv över nya Storgatan
Perspektiv över nya Landbogatan

Från att ha varit två gator med smala trottoarer, trafik och parkerade bilar blir Storgatan och Landbogatan promenadstråk utan parkeringsmöjligheter. Trafiken blir kvar, men på de gåendes villkor.

Det skapas breda gångytor, handikappanpassade entréer till butiker, cykelställ, sittplatser, plats för uteserveringar och långsam trafik. Mer kvalitéer för människan i centrum.

Tidsplan för projektet

Steg 1: Den 11 juli börjar man bygga den tillfälliga parkeringen mellan kyrkan och köttorget, för under hösten kommer VA-arbeten ske på köttorget, med start 15 augusti.

Steg 2: I februari nästa år planeras gatubyggnationerna komma igång. Köttorget förvandlas först, med målet att vara klar till sommaren 2017. Storgatan och Landbogatan byggs om under hösten 2017 och ska vara klara samma år.