Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-10-24

Byte av avloppsledningar

Falköping är i full gång med ett stort och komplicerat byte av inkommande avloppsledningar till reningsverket. Projektet beräknas kosta 25 miljoner kronor.

Varje gång vi sätter på kranen tar vi för givet att det ska komma gott dricksvatten, och varje gång vi spolar i toaletten ska avloppsvattnet försvinna ner i rören. Och visst, så ska det vara, men för att säkra vattenförsörjningen och avloppshanteringen måste vi ta hand om våra ledningar och rör, säger Adela Kapetanovic, projektledare.

Bakgrund

Hulesjöns avloppsreningsverk behandlar avloppsvatten från Falköping, Gudhem, Torbjörntorp, Kinnarp/Slutarp och Vartofta, samt tar emot spillvatten från ett antal föreningar på landsbygden som är anslutna till kommunalt avloppsnät. Spillvatten från Torbjörntorp och Gudhem pumpas till Falköpings spillvattennät där spillvattnet mestadels rinner med självfall ner till Hulesjöns avloppsreningsverk.

De sista 350 meterna av ledningarna innan reningsverket ligger i mossmark. De är byggda på 50-talet och pålade ner till fast mark. Just nu finns det ingen väg fram till ledningarna, dem är i dålig lutning samt har sjunkit vid inlopp till reningsverket vilket orsakade bakfall. Renoveringstakten för va-rör ligger på cirka 100 år, men i vissa fall håller rören inte ens i 50 år.

Nya intagsledningar löser problemet

Problemet löser man genom att bygga nya intagsledningar samt en väg vid sidan av ledningen hela vägen ner till reningsverket. Vägen kommer under byggtiden att tjäna som en byggväg, men ska senaste användas för extern slambilstrafik.

Att bygga de nya ledningar med samma fall som idag kändes inte försvarbart. Risken att få driftstörningar och dåligt flöde i ledningen gjorde att vi tog beslut att göra en pumpstation för inkommande spillvatten. Vi kunde då sänka inkommande ledningar och få bättre flöde, säger Adela Kapetanovic, projektledare.

Tidsplan och budget

Arbetet beräknas vara klart i maj 2017. Projektet är kalkylerat till 25 miljoner kronor, det skiljer sig från urspunglig budget med ca 5 miljoner kronor.


Ramavtalsentreprenör: NCC

Projektledare

Adela Kapetanovic
0515-88 52 33
adela.kapetanovic@falkoping.se