Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-02-21

Busshållplatser på Odengatan byggs om

Övergångsstället på Odengatan vid Odenhallen byggs om med start torsdag 7 juni.

För att göra passagen över Odengatan säkrare så byggs övergångstället mellan Willys och Odenhallen om. I en första etapp så har busshållplatserna flyttats lite i sidled och de har tillgånglighetsanpassats. En högre kantsten underlättar på- och avstigning samt att hållplatserna får ny marksten och belysning. Nu är det dags för nästa etapp som innebär att en bred refug byggs mitt i gatan för att minska gatubredden. Arbetet påbörjas den 7 juni och beräknas pågå fram till midsommar. Tänk på att framkomligheten under denna tid är begränsad.

Odengatan är en av de mest trafikerade gatorna i stan med en stor andel tung trafik. För att kunna öka trafiksäkerheten för den personal som befinner sig på arbetsplatsen kommer Odengatan att enkelriktas på sträckan mellan Idrottsgatan och Åslegatan. Trafiken enkelriktas i östlig riktning och körfältet som går från Dotorpsgatan till Hollendergatan hålls öppet för trafik. Genomfart för busstrafik och transporter mellan Åslegatan och Idrottsgatan omleds via Hollendergatan och Wetterlinsgatan för den trafik som ska vidare mot resecentrum eller Mösseberg samt via Hollendergatan - Trädgårdsgatan - Dotorpsgatan för den trafik som ska vidare mot centrum. För de busshållsplatser som finns på Odengatan inom det enkelriktade området hänvisas resenärer till busshållplatserna på Hollendergatan.

Projektledare är Håkan Gustafsson.