Busstrafik

Västtrafiks turer körs av Nobina i Falköpings kommun. Förutom stadsbussarna finns Ronden 10 för sjukresor och de regionala bussarna med turer på landsbygden och till andra orter. Västtrafik erbjuder även Närtrafik, Flextrafik, anropsstyrda turer, färdtjänst och riksfärdtjänst.

Bussresor

Inom tätorten körs stadsbussarna av Nobina som kör fyra linjer. Bussarna utgår från busslägena vid Resecentrum och de linjer som trafikerar tätorten är linjenummer 1, 2, 3 och 4. Ronden 10 trafikerar Göteborg - Borås - Falköping - Skövde och omvänt för sjukresor. På Västtrafiks hemsida finns linjernas tidtabellerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möjligheten finns för alla Västtrafiks turer att planera resan på Västtrafiks hemsida med hjälp av verktyget reseplanerarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anropsstyrd trafik

Med anropsstyrd trafik avses Närtrafik, Flextrafik, anropsstyrda turer, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor med Ronden. Vill du veta hur det fungerar att resa med anropsstyrd trafik finns information om respektive reseform på Västtrafiks hemsida under Reseplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver information om vem som har rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst samt hur man ansöker finns information på sidan Omsorg & hjälp under Resor och transporter för äldre.