Arbete på väg

Exempel på skyltning vid vägarbete

Ska du arbeta i och på gator där kommunen är ansvarig finns regler du behöver veta och följa, för allas säkerhets skull. Vi har samlat dessa i handboken ”Arbete på väg”. Den gäller för alla och alla tillfällen, också vid tillfällig upptagning av gatan, som påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet.

Här finns handbokenPDF att ladda ner i elektroniskt format.

För att arbete ska få påbörjas måste det finnas en tillåten trafikanordningsplan (TA-plan) som är granskad av kommunen. Ansökan om TA-plan görs under fliken Gräva och schakta: Tillstånd.

Handboken arbete på väg