Publicerad: 2019-05-03

Besök oss och prata säkerhet och beredskap!

Vad gör du om viktig service i samhället är utslaget på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack? Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) vill öka medborgarnas beredskap inför svåra påfrest­ningar. Välkommen att besöka de lokala arrange­mangen för att prata om säkerhet och beredskap i Falköping, Götene, Skara och Tidaholm!

Alla behöver fundera över hur de tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation vid en långvarig samhällsstörning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför därför Krisberedskapsveckan ­– en nationell kampanj för att öka hushållens medvetenhet.
– Vi deltar i kampanjen eftersom landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar, säger Rebecca Bergelin, säkerhetssamordnare på SMS. Vi har märkt att intresset hos allmänheten för säkerhet och beredskap ökar. Förberedda och engagerade medborgare stärker både kommunernas och vårt lands samlade krisberedskap.

Vad gör du om din vardag vänds upp och ner?

Den frågan ställs under årets kampanjvecka. Budskapet är att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen, om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.
– Kampanjen för krisberedskap ska öka kunskapen hos våra medborgare om den lokala riskbilden, och hur vi kan förbereda oss för olika händelser, då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som alla behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse, säger Rebecca Bergelin.

Lokala arrangemang

Varmt välkommen att ställa frågor till personalen från SMS som kommer att finnas på plats på följande orter och tider.

Tidaholm

Måndag 6 maj kl. 13.00 vid Ica och kl. 14.00 vid Coop

Skara

Tisdag 7 maj kl. 13–15 vid Jula

Falköping

Onsdag 8 maj kl 13–15 vid Falköpings resecentrum

Götene

Lördag 25 maj kl. 10–12 på torget (GöteneLördagen)

Läs mer om Krisberedskapsveckan och broschyren Om krisen eller kriget kommer på MSBs webbplats.