Tillfällig tillgänglighetsredogörelse för falkoping.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för falkoping.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att webbplatsen falkoping.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AAlänk till annan webbplats.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • De flesta rubriker är uppmärkta som rubriker men det finns undantag. Däremot är inte mer än var tionde visuell rubrik per sida är felaktig och huvudrubriken är korrekt på alla sidor.
  • Videofilmerna på webbplatsen är bara delvis textade. Det finns inte heller, eller är inte självklart för besökarna var de kan hitta motsvarande textbaserade material som ger samma information som filmerna.
  • Vi har en mix av texter – en del är skrivna på begriplig svenska, medan andra texter har ett komplicerat språk. En del är omfångsrika och svårgenomträngliga, medan andra har ett tydligt syfte och lyfter fram det viktigaste för läsaren.
  • De flesta pdf:er går att använda i skärmläsare, men texten är ostrukturerad. En del av pdf-filerna på webbplatsen, särskilt de äldre, är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
  • Sidorna med matsedlar för skolor och äldreboenden eftersom funktionen sköts i ett separat system.
  • Det kan finnas brister i hjälptexterna i vår e-tjänstportal. Just nu flyttar vi över e-tjänster från en gammal portal till en ny. Det innebär att vissa gamla tjänster inte är skapade i en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Du kan kontakta oss på kommunikation@falkoping.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver att kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivetlänk till annan webbplats).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och apparlänk till annan webbplats publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.