Psykisk ohälsa

En person har en psykisk funktionsnedsättning om hon/han har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och om dessa begränsningar har funnits, eller kan antas komma att bestå under en längre tid.

Vårt mål är att genom social träning, meningsfull sysselsättning och/eller arbete och andra riktade insatser stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv, samt att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Den grundläggande inriktningen är att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna bo i eget boende. En förutsättning för detta är att du får det stöd och den hjälp du behöver. För att behålla funktionsförmågan är det viktigt att du själv gör så mycket som möjligt av det du klarar av. Vi vill ge hjälp till självhjälp.

Vi utför insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar när det gäller boende, sysselsättning och fritid. Alla insatser utgår från den enskildes behov.

Hur söker jag stöd?

Beslut om insatser fattas av socialsekreterare enligt socialtjänstlagen eller enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
             
När det gäller insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen bedöms de av en psykiatrisjuksköterska.