Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-11-15

Fullsatt på konferens om hedersrelaterat våld och förtryck

Pingstkyrkan var fullsatt den 14 november när Falköpings kommun, Skövde kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland anordnade en heldagskonfe­rens om hedersrelaterat våld och förtryck. Med på konferensen fanns politiker, personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, polis och rättsväsende samt kriminalvård.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett aktuellt ämne och det är viktigt att fler får kunskap om detta. Vi är så glada över att det var ett så stort intresse och att det kom 250 personer från olika verksamheter och kommuner, säger Natalia Kegel, samordnare för våld i nära relationer i Falköping.

Konferensen inleddes med att Anders Sandberg, Länsstyrelsen i Västra Götaland, gav en bild av Länsstyrelsens uppdrag i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Därefter tog Christina Malmqvist, Nationella kompetensteamet hedersrelaterat våld, vid och föreläste om hederskulturens ursprung, fortlevande och inneboende logik. Hon beskrev även hur det tar sig uttryck för en drabbad person och vad man behöver tänka på i såväl det akuta som långsiktiga perspektivet.

Dagen fortsatte med att Viktor Sjögren, Paulina Erwing och Nadia Yousri vid Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden, berättade om problematiken utifrån departementets perspektiv, samt informerade om olika vägar, möjligheter och begränsningar som finns för att bistå en ung person utomlands.

Konferensen avslutades med att Natalia Kegel och Rebecka Wäring, samordnare våld i nära relationer i Falköping respektive Skövde kommun, samt Elisabeth Hätting, Kvinnohuset Tranan, informerade om hur de arbetar mot hedersrelaterat våld idag.