Publicerad: 2019-06-24

Är du anhörig till någon med beroende­problematik?

Anhöriga till personer som är beroende av alkohol, narkotika eller spel är välkomna att delta i en kostnadsfri anhöriggrupp som startar i september.

Anhöriggruppen utgår från CRAFT-programmet som syftar till att ge hjälp till anhöriga att må bättre och stöd i relationen till personen med beroendeproblem.

Datum och tid

Anhöriggruppen startar onsdagen 4 september kl. 13-15 och gruppen träffas varje onsdag i tio veckor.

Plats

Odengatan 22.

Anmälan

Malin Dittmer, anhörigsamordnare
0515-88 53 35
malin.dittmer@falkoping.se