Publicerad: 2019-10-29

Är du anhörig till någon med beroende­problematik?

Anhöriga till personer som är beroende av alkohol, narkotika eller spel är välkomna att delta i en kostnadsfri anhöriggrupp som startar i november. Anhöriggruppen utgår från CRAFT-programmet som syftar till att ge hjälp till anhöriga att må bättre och stöd i relationen till personen med beroendeproblem.

Tid

Anhöriggruppen pågår under tio tillfällen på torsdagar.

Första tillfället är torsdagen den 28 november kl. 13-16.

Plats

Odengatan 24B.

Anmälan

Malin Dittmer, anhörigsamordnare
0515-88 53 35
malin.dittmer@falkoping.se