Missbruk

Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen.

Vi vänder oss till dig med beroende av alkohol, droger eller spel om pengar, men även till dig med andra sociala problem till exempel våld i nära relationer.

I Falköping arbetar vi först och främst med behandling på hemmaplan och vi har olika stöd- och behandlingsinsatser att erbjuda.

Din första kontakt med oss är möte med en erfaren socialsekreterare för en första bedömning av dina behov och önskemål. Vid fortsatt behov av stöd eller insatser från socialtjänsten slussas du vidare för en utredning enligt socialtjänstlagen (SoL).

Utredningen utmynnar i förslag på lämpliga insatser utifrån dina behov. Vi handlägger även ärenden med stöd av lag om vård av missbrukare i särskilda fall (LVM). Du är välkommen att kontakta mottagningssektionen för råd och stöd via individ- och familjeomsorgens reception.