Kommunal hälso- och sjukvård

Vid behov av hälso- och sjukvård kontaktar du din vårdcentral eller sjukhusmottagning. I vissa fall har kommunen ansvar för hälso- och sjukvården.

Kommunen har ansvar för personer som:

  • bor i särskilt boende
  • vistas i biståndsbedömd dagverksamhet/daglig verksamhet
  • har beslut om kommunal hälso- och sjukvård i hemmet

I kommunen bedrivs hälso- och sjukvård av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Många av hälso-och sjukvårdsuppgifterna utförs av delegerad omvårdnadspersonal. Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Ansvarig för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs på ett säkert sätt och med god kvalitet är medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Läs mer om MAS här.

Vem kan få kommunal hälso- och sjukvård?

Om du har ett varaktigt och frekvent behov av hälso- och sjukvård i hemmet kan läkare eller annan personal på vårdcentral eller sjukhus kalla till planering enligt särskild rutin. Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör då en bedömning av ditt behov och beslutar om du behöver kommunal hälso- och sjukvård.

Om du får kommunal hälso- och sjukvård

Om du får kommunal hälso- och sjukvård planeras insatserna tillsammans med dig. Vi vill att du och dina närstående ska vara delaktiga i din vård. Målet är att du ska ha en god livskvalitet och kunna fortsätta leva ett självständigt liv. Läs mer om sjuksköterskeenheten och rehabenheten i kommunen här.

När du har fått kommunal hälso- och sjukvård upprättas en patientjournal för dig. Läs mer om Patientjournal här.

All hälso- och sjukvårdspersonal i kommunen har tystnadsplikt.

Om du inte längre är i behov av kommunal hälso- och sjukvård

När du inte längre bedöms vara i behov av kommunal hälso- och sjukvård avslutas den och fortsatt vård sker på vårdcentral eller sjukhusmottagning. Om du får förnyat behov av kommunal hälso- och sjukvård kontaktar du åter din vårdcentral eller sjukhusmottagning.

Vad kostar det?

Avgiften för kommunal hälso- och sjukvård betalas månadsvis. Avgiften ingår i maxtaxesystemet. Läs mer om avgifter.

Samordnad individuell plan (SIP)

Om du har många insatser, till exempel från både kommunen och primärvården kan du få en samordnad individuell plan (SIP).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster