Missbruk och våld

Har du, eller har du någon anhörig som har beroendeproblem? Det kan gälla alkohol, narkotika eller spelproblem. Är du själv, eller någon i din närhet, utsatt för våld? Det är en situation som kan vara svår att själv ta sig ur.