Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

En garanti beskriver och förtydligar insatser för dig som kommuninvånare. Den är såväl ett löfte som en information om vad du kan förvänta dig i kontakten med oss.  

Socialförvaltningens garantier har tagits fram i samarbete med brukare, anhöriga, representanter från pensionärs- och frivilligorganisationerna, politiker samt andra intressenter i form av så kallade fokusgrupper (gruppintervjuer).                                

Värdighetsgarantier finns inom äldreomsorgens avdelningar hemtjänst och äldreboende och ersatte från och med juni 2013 de tidigare kvalitetsgarantierna inom dessa områden. Detta beror på att det inom socialtjänstlagen nu finns en nationell värdegrund för äldreomsorgen som säger att arbetet inom äldreomsorgen ska inriktas på att äldre människor får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Värdighetsgarantierna följs upp årligen och gäller tills vidare.

Läs mer om värdighetsgarantier äldreboende

Läs mer om värdighetsgarantier hemtjänst