Vill du bli kontaktperson?

Har du ett engagemang för andra människor, utrymme i din vardag och är över 18 år? Då kan du söka uppdrag som kontaktperson!

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Som kontaktperson hjälper du en ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning eller någon som, av sociala skäl, behöver stöd till ökad självständighet och en mer betydelsefull vardag. Att vara kontaktperson fungerar som en vän och medmänniska och ni hittar på saker tillsammans. Ni träffas regelbundet på fritiden ett par gånger i månaden och tar till exempel en fika, går på bio eller tränar.

Vem kan bli kontaktperson?

Vi ställer inte några krav på särskild utbildning eller yrkeskompetens. Vi söker kontaktpersoner i olika åldrar med olika bakgrunder, erfarenheter och intressen.

Vad händer om jag skickar in ansökan om att bli kontaktperson?

Innan du kan bli kontaktperson gör vi en utredning av din situation i form av en intervju. Det gör vi för att kunna bedöma om du passar för uppdraget och för att kunna göra bra matchningar mellan kontaktpersoner och de som behöver stöd. I samband med utredningen kommer du att behöva lämna utdrag från belastningsregistret.

Ersättning

Uppdraget som kontaktperson bygger på ett frivilligt åtagande och ersätts med ett arvode och en omkostnadsdel.
                
Arvodet är skattepliktigt och deklareras som inkomst. Arvodet kan variera beroende på uppdragets omfattning och karaktär/svårighetsgrad.
                           
Omkostnadsdelen ska inkludera löpande utgifter för exempelvis telefon och resor samt kostnader för fika, bio eller dylikt.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om hur det är att vara kontaktperson är du välkommen att höra av dig till oss.