Ällagatans förebyggande team

Ällagatans förebyggande team kan ge råd och stöd till föräldrar i föräldrarskapet. Här kan du läsa mer om vad teamet kan erbjuda och hur du kan komma i kontakt med oss.

Vad arbetar Ällagatans förebyggande team med?

 • Teamet ska tillsammans med andra aktörer i kommunen och i samarbete verka för tidiga insatser för barn och unga upp till 18 år.
 • Råd och stöd till föräldrar i föräldraskapet.
 • Råd och konsultation till samverkansparter.
 • Samverkan sker med förskola, grundskola, sjukvård m.m.
 • Bekymrande samtal.
 • Enskilda samtal med föräldrar/barn.

Känner du igen dig?

 • Duger jag som förälder?
 • Hur ska jag orka vara förälder?
 • Barnet/ungdomen vill inte gå till skolan!
 • Jag tjatar nog för mycket?
 • Hur kan jag förstå mitt barn bättre?

Hur kommer jag i kontakt med Ällagatan?

 • Hör av dig direkt till oss för rådgivning och stöd.
 • Ta hjälp av någon inom skolans elevhälsoteam för kontakt.
 • Ta hjälp av någon inom t.ex. BVC, MVC eller annan kontakt du har.

Hur arbetar Ällagatans förebyggande team?

Vi utgår från din berättelse, samtalet är grunden i arbetet. Ällagatan möter dig som förälder tillsammans med hela, eller delar av din familj, eller tillsammans med någon annan du tycker är viktig.

Vi pratar om det som fungerar och om det som är jobbigt. Tillsammans hittar vi lösning på familjens svårigheter för att få vardagen att fungera bättre.

Välkommen till Ällagatan!

Kontakt Ällagatans förebyggande team

Telefon

0515-88 66 77


Jenny Karlsson

0701-81 44 28

 

Fia Liljeblad
0706-74 50 67


E-post
allagatan@falkoping.se

 

Adress

Individ-och familjeomsorgen

Ällagatan 21 B, 521 33 Falköping