Dödsfall och begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorgen och saknaden, men också inför praktiska frågor såsom begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Var den avlidne inte medlem i Svenska kyrkan brukar det bli aktuellt med en borgerlig begravning, utan religiös anknytning. Kommunen förmedlar kontakt till de borgerliga begravningsförrättare som är utsedda av kommunen.

Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten genom en dödsboanmälan.