Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2018-10-04

Leif Bigsten uppmärksammad av landshövdingen

Fyra personer lyssnar på landshövdingen

Inför middagen på residenset i Mariestad. Fr.v. stabshandläggare Henrik Frykman, länsöverdirektör Lisbeth Schultze, landshövdingen Anders Danielsson samt Leif och Airi Bigsten. Fotograf: Thomas Harrysson.

I tisdags kväll bjöd landshövding Anders Danielsson på middag i länsstyrel­sens residens i Mariestad. Från Falköping deltog kommunfullmäktiges ord­förande Patrik Björck och Leif Bigsten, kommunstrateg för logistik och infrastruktur.

Ett 50-tal personer från de 15 kommunerna i gamla Skaraborg deltog i middagen på Marieholm. Under kvällen uppmärksammades Leif Bigsten för sin ledande roll i utvecklingen av Skaraborg Logistic Center.

Länsmiddagen ska bli tradition

Länsmiddagen är ett nytt initiativ av landshövding Anders Danielsson och är tänkt att bli en årlig tradition. Middagen på residenset ska ge uppmärksamhet och uppskattning till personer som gjort betydande insatser lokalt eller regionalt inom till exempel kultur, näringsliv, utbildning, idrott eller föreningsliv i Västra Götalands län. Inför middagen får kommunfullmäktiges ordförande i uppdrag att nominera personer i sina respektive kommuner.

Motivering till Leif Bigstens nominering

Falköpings kommun har sedan 1995 satsat offensivt på att utveckla kommunen till en logistisk knutpunkt i vår region. År 2007 fick arbetet en mer tydlig inriktning och profil i och med etableringen av dagens moderna järnvägsanläggning. Då byggdes en elektrifierad och signalreglerad överläm­ningsbangård. Den skapade helt nya förutsättningar för effektiva tåglösningar till och från terminal­områdena på Brogärdet och Marjarp.

Skaraborg Logistic Center (SLC) är ett konceptnamn för all verksamhet, såväl privat som offentlig, som sker på Marjarpsområdet i Falköping. Särskilt fokus riktas på intermodalitet, kombiterminaler, service och underhåll, logistikpark, utbildning med mera.

Falköpings kommun har hela tiden haft ett brett stöd i arbetet med att utveckla SLC. Bland annat har sam­arbete skett med Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Göteborgs Hamn, Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg samt ett stort antal företag i regionen.