Publicerad: 2018-11-30

Företagarfrukost - Vad händer?

Välkommen till årets sista företagarfrukost onsdagen den 12 december. Vi pratar om 2019 och de satsningar och prioriteringar som är på gång i Falköpings kommun.

Vi ses över en luciafrukost och får höra om aktuella prioriteringar och investeringar i Falköpings kommun 2019. Vad händer? Var satsar vi? Var byggs det om? Hur ser det aktuella planläget ut? Medverkar gör bland annat kommunstyrelsens ordförande och stadsbyggnadschefen.

Tid/ plats

Onsdagen den 12 december, Lärcenter Falköping Kl. 7.30-9.00

Anmälan till:

magnus.sunden@falkoping.se eller falkoping@foretagarna.se