Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2018-06-29

Besökarna vid Trandansen och Hornborgasjön omsätter 53 miljoner!

Ett 15-tal tranor anländer till Trandansen vid Bjurum

Foto: Jesper Anhede

Trandansen är ett populärt evenemang med mycket hög attraktionskraft. Våren 2018 besökte cirka 145.000 personer området runt Hornborgasjön. Den turistekonomiska omsättningen i Falköping, Skara och Skövde beräknas till 53 miljoner kronor under transäsongen, dvs. fyra veckor under mars–april. Det är en ökning med drygt 50 procent jämfört med 2014!

Visit Hornborgasjön genomförde i våras en omfattande besöksundersökning för att mäta de turistekonomiska effekterna av Trandansen för Falköping, Skara och Skövde kommuner.

Kartläggningen ger information om vem besökaren är, hur länge hen stannar och vilka besök som görs i området, berättar Klara Börjesson, turistchef i Falköpings kommun. Syftet med undersökningen är att utveckla Trandansen som reseanledning på ett hållbart sätt och öka destinationens exportmognad och attraktivitet. Rapporten bygger på statistik insamlad på plats genom personliga intervjuer. Svarsfrekvensen var hela 98 procent, vilket är mycket högt jämfört med liknande undersökningar.

Kort sammanfattning av besöksundersökningen

Våren 2018 besökte cirka 145.000 personer Trandansen och området runt Hornborgasjön. Av dessa är det drygt 72.000 personer (65 procent) som har längre resväg än fem mil från destinationen, och de ingår därför definitionsmässigt i gruppen turister.

Nästan 90 procent av besökarna hade evenemanget som huvudsaklig reseanledning till området och de flesta gav evenemanget mycket höga betyg.

Omsättningen har ökat med 50 procent

Turisternas genomsnittliga konsumtion under vistelsen uppgick till cirka 730 kronor per person. Den turistekonomiska omsättningen i Skara, Skövde och Falköpings kommuner uppskattas till nästan 53 miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt 50 procent jämfört med 2014. Ökningen beror på att fler turister besökte Trandansen 2018 och att dessa turister dessutom spenderade mer pengar per vistelse.

Transäsongen pågår cirka fyra veckor och då har även informationsanläggningen Trandansen öppet. Den turistekonomiska omsättningen omfattar värdet av turisternas konsumtion när de vistats i Falköping, Skara och Skövde under dessa veckor. Med ”turist” avses besökare med resväg längre än fem mil. Omsättningen påverkas av antalet besökare, andelen turister, den genomsnittliga konsumtionen per person och vistelsens längd i de tre kommunerna. Hänsyn har enbart tagits till besökarnas konsumtion i kommunerna. Kostnader för resor till destinationen, exempelvis buss eller tåg, ingår inte.

Dubbelt så många övernattar och fler utländska besökare

I samband med sitt besök övernattade 40 procent av turisterna i området. Övervägande delen bodde på hotell och cirka 65 procent stannade två nätter eller mer. Såväl andelen övernattande turister har ökat, liksom andelen utländska besökare.

Det tyder på att Trandansen har stärkt sin position som besöksmål, säger Maria Comstedt, affärsutvecklare för Visit Hornborgasjön. År 2014 övernattade cirka 20 procent av turisterna. Andelen utländska besökare har fördubblats från 6 procent 2014 till 12 procent 2018. Bland annat kom besökarna från Danmark, Norge och Tyskland.


Intresset för fåglar ökar

Fågelintresset bland besökarna har ökat, vilket följer trenden i stort i Sverige. Bland annat noterar BirdLife Sverige att de nu har det högsta medlemsantalet någonsin. Intresset ökar särskilt bland kvinnor.

Trandansen är en viktig språngbräda ut i området. Tre av fyra (75 procent) besökte även naturum Hornborgasjön och Café Doppingen. Det är en ökning med 15 procent jämfört med 2016. Vidare kombinerade man sitt besök med restauranger/caféer, Varnhems klosterkyrka/Kata Gård, Falbygdens Osteria och Gudhems Klosterruin samt konstutställningar.

EU-finansiering

Besöksundersökningen på Trandansen 2018 finansieras av Leader Östra Skaraborg och Leader Nordvästra Skaraborg inom projektet Hornborgasjön – destinationen för aktiva naturälskare. Projektet förstärker i sin tur det organiserade samarbetet inom ramen för Visit Hornborgasjön, som drivs av kommunerna i Falköping, Skara och Skövde.