Satsning på klimatsmarta boenden och besöksmål vid Hornborgasjön, Billingen och Vallebygden

Turismen och turismrelaterade utsläpp står idag för 8 procent av de globala koldioxidutsläppen. Att öka medvetenheten om den påverkan som både turister och besöksnäringsföretag kan åstadkomma genom att gör andra val än idag kan på detta sätt tydligt belysa frågornas betydelse.

man som pumpar sin cykel vid en pumpstation.

Foto: Skara kommun

Projekt

Klimatsmarta boende och besöksmål är ett projekt som vill öka kunskapsnivån hos turistföretag om hur de tre hållbarhetskriterierna i Agenda 2030 hänger ihop. Med denna kunskap kan både företaget och lokalsamhället utvecklas. Fler arbetstillfällen under lägre tid av året kan skapas samtidigt som påverkan på miljö och omgivande natur begränsas så mycket som möjligt.

Ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet är de tre kriterierna som Agenda 2030 arbetar efter och alla tre är lika viktiga för att vi skall nå en långsiktig hållbarhet.

  • Ekonomisk hållbarhet innebär att man driver sitt företag med rimlig avkastning och ett smart sätt är att minska på onödiga utgifter, som energislöseri.
  • Ekologisk hållbarhet är att minska påverkan på vår omgivning, minska slitaget genom att sprida ut säsongen, inte marknadsföra känsliga platser för hårt, värna hotade arter och rara växter.
  • Social hållbarhet är att förvalta och förädla sitt levande kapital i form av personal. Bra arbetsvillkor och rätt utbildning gör att personalen engageras sig och ger en bättre service. Är de dessutom från trakten ökar chansen för att stärka lokalsamhället ekonomiskt.

För att få en djupare kunskap om varje område genomför vi föreläsningar med spännande personer som själva driver företag inom turistnäringen.

Projektet drivs av energi- och klimatrådgivnigen i Falköping i samarbete med kollegorna i Skara och Skövde samt turistorganisationerna i de tre kommunerna samt Visit Hornborga. Projektet finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Föreläsningar

10 maj kl 16 – 18. Ekonomisk hållbarhet, digitalt
Torbjörn Backlund är andra generationen på Ramsviks Stugby & Camping Länk till annan webbplats. som startades 1958. Företaget har genom åren utvecklats från ett rent boende mot att erbjuda en rad outdooraktiviteter med hållbarhethetsfokus. 2019 installerade man bland annat solceller som försörjer hela anläggningen med el. Torbjörn är i grunden Civilekonom och väver på ett bra sätt ihop sitt kunnande inom ekonomi med turismföretagande.

31 maj kl 16 - 18. Ekologisk hållbarhet, digitalt
Linda Staaf driver sedan 2009 Woods and Water Länk till annan webbplats. som arrangerar aktiviteter och upplevelser på Omberg i Östergötland. Linda engagerar sig i frågor om hållbar turism både nationellt och internationellt och föreläser ofta om hur man kan turista hållbart och leva ett enklare liv i samklang med naturen.

6 september kl 12 – 17. Social hållbarhet (plats och tid meddelas senare)
Lisa Lemke, känd matkreatör och TV- kock, senast i Timjan, tupp och tårta. Brinner för sin hembygd, Skrea backe och hållbarhetsfrågor. Även Anders Bergqvist, Stora Bjurum, deltar och pratar om sitt arbete med social hållbarhet i samarbete med kompetens- och arbetslivsförvaltningen i Falköpings kommun.

8 november kl 12 – 17. Föreläsningar och Workshop (plats och tid meddelas senare)
Föreläsning om solceller, elbilar och laddinfrastruktur. Vi återkopplar hur det gått i projektet och vad som kan göras bättre. Visit Hornborga pratar om vilka visioner man har framåt.

Anmälan till föreläsningar och workshop:

Skriv namn och företag i anmälan. Till 6 september och 8 november meddela även eventuella allergier/specialkost till: thomas.skagenborg@falkoping.se

Boka in en kostnadsfri energi och klimatrådgivning!

Nu har du som besöksnäringsföretag möjlighet att boka in ett platsbesök med energi- och klimatrådgivaren från din kommun för att se hur ni ligger till just nu och hur ni kan bli bättre. Under besöket går rådgivaren även igenom de tre hållbarhetskriterierna ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet utifrån framtagna checklistor och ger förslag på förbättringar inom alla områden.

Platsbesöken hos er företagare planeras från april – juli på en tid som passar er. Låter det intressant? Gör i så fall en intresseanmälan här! Länk till annan webbplats.