Kommunjägare

Falköpings kommun har ett antal kommunjägare vars uppgift i första hand är att ta hand om skadade och sjuka djur.

Kontakta kommunjägaren genom Falköping kommuns växel på telefon 0515-88 50 00, så förmedlar de kontakt.